Quảng Trị bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống dân tộc trong xây dựng con người, phát triển kinh tế - xã hội

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trở thành lực lượng lãnh đạo đất nước, trong các Nghị quyết và Cương lĩnh của Đảng đều nhất quán chủ trương bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sỹ.

Sáng ngày 16-11, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy và cất bốc trước đó tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sỹ.

Sáng ngày 16-11, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy và cất bốc trước đó tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Ðổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tình hình mới

Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đối với Quảng Trị điều đó càng thể hiện rất rõ, bởi lẽ kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp hầu hết gắn liền với ngành sản xuất vật chất chủ yếu và đóng góp kim ngạch xuất khẩu quan trọng cho tỉnh, với gần 72% dân cư sống ở nông thôn và 60% lao động làm nông nghiệp, nông dân là thành viên nòng cốt của các HTX, có vị trí hết sức quan trọng về phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, an ninh- quốc phòng và tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002, Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) kiểu mới hoạt động trên địa bàn tỉnh không chỉ tăng về số lượng mà còn đa dạng về loại hình, phát triển rộng khắp ở các ngành

Giao ban công tác báo chí định kỳ

Ngày 15/11/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí định kỳ tháng 9, tháng 10/2021.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người thầy theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành một nước phát triển có thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu đó, một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là phải đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực. Vì vậy, để có được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đang đặt ra, thì phải phát huy được vai trò, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo.

Nhớ lời Bác dạy “Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

Năm tháng qua đi nhưng lời Bác Hồ căn dặn “Vì lợi ích trăm năm trồng người” vẫn còn nguyên giá trị đối với hôm nay và mãi mai sau. Bởi lẽ, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi “con người” là vốn quý nhất, là yếu tố quyết định của sự nghiệp cách mạng và trong tư tưởng của Người tất cả là vì “con người”. Đảng ta cũng khẳng định: “Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển của xã hội”. Chính vì vậy, suốt cả cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muôn, ham muốn tột bậc “là làm sao cho nước ta hoàn toàn được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Và, để hiện thực hóa được mục tiêu đó, một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đó là phải chăm lo sự nghiệp “trồng người”. Bác căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Đó chính là kế sách lớn cho sự phát triển, là một trong những giá trị mang tính nhân văn sâu sắc, còn nguyên vẹn giá trị trong công cuộc đổi mới v

298 quần chúng ưu tú hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021

Từ ngày 08-16/11/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 298 quần chúng ưu tú là cảm tình Đảng được 38 chi, đảng bộ cơ sở giới thiệu

Sư đoàn 968 (Quân khu 4) nắm bắt, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc của bộ đội.

Để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc của bộ đội. Sáng ngày 15/11/2021, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức đối thoại dân chủ năm 2021 giữa lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn với hạ sĩ quan, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Sư đoàn 968 (Quân khu 4) nắm bắt, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc của bộ đội.

Để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc của bộ đội. Sáng ngày 15/11/2021, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức đối thoại dân chủ năm 2021 giữa lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn với hạ sĩ quan, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.
Trang 40 trong 145 << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 70 110 140 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1031
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1031
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76565380