Các cấp bộ đoàn trong tỉnh cảm hóa, giúp đỡ được 160 thanh thiếu niên chậm tiến tiến bộ 

Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, chậm tiến không chỉ là gánh nặng của gia đình mà còn là nỗi lo chung của toàn xã hội.

Tiếp cận, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến là việc làm khó, tuy nhiên, nhiều năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có những cách làm linh hoạt, hiệu quả, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức đa dạng. 100% Đoàn cấp huyện tổ chức lồng ghép tuyên truyền, quán triệt về pháp luật như: Luật Bầu cử, Luật An toàn giao thông, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 100-NĐ/CP, Luật phòng chống ma túy... thu hút hơn 6.950 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đồng thời, tích cực chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật đặc biệt là Luật phòng chống ma túy thông qua Tháng hành động phòng chống ma túy, đợt hoạt động cao điểm chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam với các hình thức phong phú và đa dạng, thu hút hơn 30.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Phối hợp Công an tỉnh chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở các xã, phường, thị trấn rà soát và đăng ký cảm hóa cho 176 thanh thiếu niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sử dụng ma túy. Đến nay, đã có 160 thanh thiếu niên chậm tiến tiến bộ. Thủy Phương

234 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 565
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 565
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74037019