Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương, định hướng những nội dung hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với Tập đoàn Sakae trong thời gian tới 

Trong thời gian qua, triển khai thực hiện chủ trương hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Sakae, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đồng hành, hỗ trợ để Tập đoàn hoàn thành tài trợ cho tỉnh về “Báo cáo nghiên cứu định vị kinh tế cao cấp tỉnh Quảng Trị”, “Ý tưởng quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và định hướng phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”.

Những sản phẩm tài trợ của Tập đoàn đã được UBND tỉnh chỉ đạo cập nhật, tiếp thu để hoàn thiện xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh Quảng Trị cũng đã tạo điều kiện để Tập đoàn khảo sát, nghiên cứu đề xuất một số dự án về khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nhà ở phục vụ học viên, chuyên gia tại Quảng Trị… Bên cạnh đó, Tập đoàn đang phối hợp với tỉnh Quảng Trị triển khai các bước thủ tục để hỗ trợ cho các tỉnh Lào (Savannakhet, Salavan, Champasak) lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả sự hợp tác giữa hai bên, mong muốn Tập đoàn trở thành đối tác chiến lược của tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị: Trên cơ sở các sản phẩm tài trợ của Tập đoàn và các đối tác Singapore[1] và Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan phối hợp với Tập đoàn xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn giữa tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn cho giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo, trọng tâm tập trung vào một số nội dung: Tập đoàn quan tâm hỗ trợ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Savannakhet khảo sát, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch Khu thương mại biên giới Đensavan; đồng thời, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị rà soát, điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Tiếp tục hỗ trợ các tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasak lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xúc tiến đầu tư của các đối tác Singapore vào Lào, tạo điều kiện cho các tỉnh của Lào phát triển, mở rộng không gian hợp tác liên kết phát triển giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Trung, Nam Lào thông qua hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay. Bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án đã được tỉnh Quảng Trị cho chủ trương; đề nghị Tập đoàn nghiên cứu đầu tư Khách sạn 05 sao tại trung tâm thành phố Đông Hà. Tỉnh Quảng Trị cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất để sự hợp tác của hai Bên ngày càng hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý để Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thành lập Tổ chuyên gia của tỉnh để hỗ trợ Tập đoàn lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh bạn Lào.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị Tập đoàn tiếp tục tham gia góp ý lần cuối vào Quy hoạch tỉnh trước khi tỉnh trình các cơ quan thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư, huy động các nguồn lực để hỗ trợ tỉnh trong việc triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt. Thanh Lan

 

[1] Gồm:“Báo cáo nghiên cứu định vị kinh tế cao cấp tỉnh Quảng Trị”, “Ý tưởng quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và định hướng phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”.

404 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 599
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 599
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76741238