Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới ”.

Kế hoạch 97-KH/TU ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ mục đích tổng kết là để đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền; những kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình hành động số 92-CTr/TU, ngày 20/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Mục đích tổng kết nhằm kiểm điểm, đánh giá việc tổ chức quán triệt triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Kết luận số 95-KL/TW, ngày 2/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới. Đánh giá đúng những kết quả đạt được; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra những chủ trương, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy có hiệu quả trong thời gian tới.

Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Mục đích tổng kết nhằm kiểm điểm, đánh giá việc tổ chức quán triệt triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Kết luận số 95-KL/TW, ngày 2/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới. Đánh giá đúng những kết quả đạt được; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra những chủ trương, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy có hiệu quả trong thời gian tới.

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ

Ngày 16/8/2018,Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư lưu trữ. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Đồng chí Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng dự và trực tiếp quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay

Nửa nhiệm kỳ qua, các ban đảng và văn phòng cấp ủy các cấp đã kiểm tra 243 tổ chức đảng và 02 đảng viên, giám sát 162 tổ chức đảng và 13 đảng viên, trong đó: các ban đảng của Tỉnh uỷ kiểm tra 68 tổ chức đảng, giám sát 93 tổ chức đảng; các ban đảng của cấp ủy cấp huyện kiểm tra 175 tổ chức đảng và 02 đảng viên, giám sát 69 tổ chức đảng và 13 đảng viên, cụ thể:

Kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy từ năm 2016 đến nay

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy đã ban Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 14/01/2016 về chương trình kiểm tra, giám sát (khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020); trong đó, Tỉnh ủy đã đề ra nhiều nội dung kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực, gồm có: 09 nội dung về kinh tế; 05 nội dung về văn hóa - xã hội; 06 nội dung về quốc phòng - an ninh, nội chính và 14 nội dung về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đầu tư xây dựng dự án đường biên giới Khe Sanh – Sa Trầm, tỉnh Quảng Trị

Tuyến đường biên giới Khe Sanh – Sa Trầm kết nối từ thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa đến cửa khẩu Cóc phía Việt Nam và cửa khẩu A Xóc nước bạn Lào chiều dài khoảng 22km. Đây là một đoạn tuyến của hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Tuyến đường giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Trị. Tuyến đường đi qua khu vực có địa hình khó khăn, khoảng 10km đầu tuyến đã được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi.

HĐND tỉnh chấp thuận đề xuất báo cáo chủ trương đầu tư dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mêkông mở rộng, giai đoạn 2” - Tiểu dự án tại Quảng Trị

Ngày 18/7/2018, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chấp thuận đề xuất báo cáo chủ trương đầu tư dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mêkông mở rộng, giai đoạn 2” - Tiểu dự án tại Quảng Trị.

Một số kết quả hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn tỉnh

Với dân tộc Việt Nam, tháng 7 là tháng tri ân những người nằm xuống cho Tổ quốc bình yên, cho nhân dân hạnh phúc. Không có quốc gia nào trên thế giới lại có nhiều nghĩa trang liệt sĩ như ở Việt Nam. Có lẽ không có địa phương nào trong cả nước như tỉnh Quảng Trị có 72 nghĩa trang liệt sỹ, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sỹ quốc gia. Vào những ngày tháng 7 hàng năm, nhiều hoạt động tri ân thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, được Nhân dân cả nước tổ chức thực hiện, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
Trang 106 trong 149 << < 40 70 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 453
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 453
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80166061