Tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 

Trong 06 tháng đầu năm 2019, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đã có thêm 05 dự án sản xuất công nghiệp, với tổng vốn đầu tư l.795 tỷ đồng, tổng diện tích đất 39,7 ha.

Cụ thể: Khu công nghiệp Nam Đông Hà có Nhà máy nung kính cường lực, sản xuất an toàn; Khu công nghiệp Quán Ngang có Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông đúc sẵn; Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá có Nhà máy may mặc xuất khẩu miền Trung; Khu Kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo có Nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh và dăm gỗ; Khu kinh tế Đông Nam có Nhà máy sản xuất Inox và thép hợp kim.

Tính chung đến ngày 15/6/2019, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 86 dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, với tổng vốn đăng ký 21.040 tỷ đồng, trong đó có 54 dự án đã đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 8.112 tỷ đồng (trong đó, Khu công nghiệp Nam Đông Hà 21 dự án; Khu công nghiệp Quán Ngang 13 dự án; Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá 02 dự án; Khu Kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo 16 dự án; Khu kinh tế Đông Nam 02 dự án). Tổng doanh thu khoảng 2.600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 200 tỷ đồng; tổng số lao động đạt 6.500 người.

Một số dự án tiếp tục hoạt động ổn định có hiệu quả như: Nhà máy sản xuất gỗ MDF dây chuyền 1 tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà và dây chuyền 2 tại Khu công nghiệp Quán Ngang; Nhà máy may Hòa Thọ- Đông Hà tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà; Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền tại Khu công nghiệp Quán Ngang; Nhà máy sản xuất nước tăng lực Super Horse và Nhà máy sản xuất lốp Camel tại Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo... Một số dự án giải quyết được nhiều lao động như Nhà máy may Hòa Thọ - Đông Hà với 2.100 lao động; Nhà máy may Gio Linh với 500 lao động, Nhà máy sản xuất xăm lốp Camel 450 lao động. Bên cạnh đó, một số dự án do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ nên sản lượng, doanh thu và nộp ngân sách giảm sút so với kế hoạch như Nhà máy Bia Hà Nội – Quảng Trị tại Khu công nghiệp Quán Ngang (đạt 26%), các dự án sản xuất tấm lợp, gạch không nung sản lượng tiêu thụ chậm... Thanh Lan

793 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 243
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 243
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17129893