Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 168-TB/HĐKTSH, ngày 15/6/2020 về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch và thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 (có văn bản kèm theo)

Thông tin tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020

Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Công văn số 2536-CV/BTCTU, ngày 20/5/2020 về đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020 (Có văn bản kèm theo)

Thông báo tuyển sinh thạc sỹ ngành chính sách công của trường Đại học Fulbright

Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Công văn số 2535-CV/BTCTU, ngày 20/5/2020 về tuyển sinh thạc sỹ ngành chính sách công của Trường Đại học Fulbright (Có văn bản kèm theo)

Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020

Cổng thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Quyết định số 288-QĐ/HĐ về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 (kèm theo Quyết định, tài liệu ôn thi)

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Thông báo số 1299-TB/HĐT, ngày 11/5/2020 của Hội đồng thi công chức công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (vòng 1).

Thông báo tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 165-TB/HĐ, ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị về tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 (có văn bản và mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)

Thông báo về hoãn thi công chức, viên chức lần thứ 4 (vòng 1)

Cổng thông tin điện tử đăng Thông báo số 790-TB/HĐT, ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 về việc hoãn tổ chức thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ thi (vòng 1)

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng tải Thông báo số 1267-TB/HĐT, ngày 16/3/2020 của Hội đồng Thi công chức, viên chức lần thứ 4 về danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ thi (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (Kèm theo văn bản)

Thông báo thời gian thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Thông báo số 1245-TB/HĐT, ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (vòng 1). Có văn bản kèm theo

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Quyết định số 1699-QĐ/TU, ngày 21/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)
Trang 4 trong 5 << < 1 2 3 4 5 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 395
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 395
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 49729558