Công văn về việc đăng ký xét tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Công văn số 1568-CV/BTCTU, ngày 20/02/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đăng ký xét tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023 (có văn bản kèm theo)

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào công chức theo diện thu hút, tạo nguồn năm 2022

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 04-TB/HĐ, ngày 26/12/2022 của Hội đồng xét tuyển Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào công chức theo diện thu hút, tạo nguồn năm 2022 (có văn bản kèm theo)

Văn bản liên quan đến xét tuyển công chức theo diện thu hút, tạo nguồi năm 2022

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Quyết định số 838-QĐ/HĐ, ngày 30/11/2022 của Hội đồng xét tuyển Công chức về phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển công chức theo diện thu hút, tạo nguồn năm 2022 và Quyết định 840-QĐ/TU, ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển công chức theo diện thu hút, tạo nguồn năm 2022 (có văn bản kèm theo)

Thông báo tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 353-TB/BTCTU, ngày 19/9/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ (có văn bản kèm theo)

Thông báo tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 339-TB/BTCTU, ngày 03/8/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Thông báo tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ (có văn bản kèm theo)

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Quyết định số 616-QĐ/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 (có văn bản kèm theo)

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5

Cổng thông tin Đảng bộ Tỉnh Quảng Trị đăng Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5

Cổng thông tin điện Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 223-TB/HĐ, ngày 14/02/2022 của Hội đồng xét quyển viên chức lần thứ 5 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021

Cổng thông tin đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 256-TB/HĐTNN, ngày 21/01/2022 của Hội đồng thi Nâng ngạch thông báo kết quả chấm phúc khảo thi môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 (có văn bản kèm theo)
Trang 4 trong 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1062
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1062
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81749419