Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào công chức theo diện thu hút, tạo nguồn năm 2022 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 04-TB/HĐ, ngày 26/12/2022 của Hội đồng xét tuyển Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào công chức theo diện thu hút, tạo nguồn năm 2022 (có văn bản kèm theo)
Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào công chức theo diện thu hút, tạo nguồn năm 2022
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 761
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 761
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71323277