Văn bản liên quan đến xét tuyển công chức theo diện thu hút, tạo nguồi năm 2022 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Quyết định số 838-QĐ/HĐ, ngày 30/11/2022 của Hội đồng xét tuyển Công chức về phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển công chức theo diện thu hút, tạo nguồn năm 2022 và Quyết định 840-QĐ/TU, ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển công chức theo diện thu hút, tạo nguồn năm 2022 (có văn bản kèm theo)
Văn bản liên quan đến xét tuyển công chức theo diện thu hút, tạo nguồi năm 2022
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 744
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 744
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70999457