Công văn về việc đăng ký xét tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Công văn số 1568-CV/BTCTU, ngày 20/02/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đăng ký xét tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023 (có văn bản kèm theo)
Công văn về việc đăng ký xét tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 532
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 532
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60839309