Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 

Cổng thông tin điện Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 223-TB/HĐ, ngày 14/02/2022 của Hội đồng xét quyển viên chức lần thứ 5 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 (có văn bản kèm theo)
Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 680
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 680
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 52016944