Năm 2017, tổng giá trị viện trợ phi chính phủ tăng 2,9 lần so với năm 2016

Năm 2017, toàn tỉnh đã vận động được 42 dự án và phi dự án từ nguồn vốn phi Chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết hơn 29 triệu USD, tương đương khoảng 640 tỷ đồng, tăng 2,9 lần so với năm 2016. Trong bối cảnh viện trợ chính phủ, phi chính phủ trên toàn quốc đang giảm do Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình và viện trợ nói chung đang dịch chuyển sang các nước khác có nhiều điểm nóng thì nguồn viện trợ phi chính phủ mà Quảng Trị vận động được là một thành công lớn.

UBND tỉnh phân bổ 200 tấn gạo hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bão lụt

Vừa qua, Chính phủ đã hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị 200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng cơn bão số 12 gây ra. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã quyết định phân bổ cho các huyện, thị xã để kịp thời hỗ trợ cho hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai. Theo đó, huyện Hải Lăng được phân bổ 24 tấn, Triệu Phong 24 tấn, Vĩnh Linh 30 tấn, Gio Linh 22 tấn, Đakrông 35 tấn, Hướng Hóa 50 tấn, Cam Lộ 10 tấn, thị xã Quảng Trị 04 tấn và Cồn Cỏ 01 tấn.

Ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các cong việc liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn kiến với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm 2017 và một số kiến nghị của địa phương.áau phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo kết luận số 333-TB/TU, ngày 4/12/2017, kết luận các nội dung sau:

Những kết quả nổi bật trên lĩnh vực khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị năm 2017

Trong năm, lĩnh vực khoa học công nghệ (KH&CN) luôn được chú trọng, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị: đề nghị tinh giản 9 trường hợp

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với Đề án tinh giản biên chế và lộ trình tinh giản biên chế trong 07 năm (từ 2015 đến năm 2021) phải giảm được tối thiểu là 10% biên chế cán bộ, công chức, viên chức so với biên chế giao năm 2015.

Một số tình hình về biên chế các cơ quan, đơn vị của Đảng, đoàn thể của tỉnh hiện nay

Thực hiện quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành quy định thống nhất quản lý biên chế của toàn hệ thống chính trị tại địa phương, trong đó, đối với cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về quản lý biên chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về một số dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe UBND tỉnh báo cáo đề xuất bổ sung dự án Nhà máy nhiệt điện than 2 Quảng Trị vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; dự án cảng biển Mỹ Thủy. Đây là các dự án động lực của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Được biết, theo quy hoạch, tại Khu kinh tế Đông Nam có 02 nhà máy nhiệt điện than, Nhà máy Nhiệt điện 1 đã có trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030. Dự án này hiện nay nhà đầu tư EGATi đang tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục, phối hợp với tỉnh Quảng Trị để sớm khởi công. Riêng dự án nhà máy nhiệt điện than 2 Quảng Trị chưa có trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Thông báo báo chí kỳ họp thứ 23 UBKT Tỉnh ủy

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị sau kỳ họp thứ 23 đã ra Thông báo báo chí về nội dung kỳ họp, với các nội dung cụ thể sau:

Một vài suy nghĩ từ lời dạy tâm huyết của Người “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”

Trước khi "đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác" Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã để lại bản di chúc nhắn gửi những người kế tục sự nghiệp của mình bao điều tâm huyết. "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau" là một trong những lời dạy chí tình, chí nghĩa của Người, mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị, là phương châm sống và hành động của chúng ta.
Trang 93 trong 123 << < 30 60 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 301
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 301
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55942664