Mục tiêu năm 2018: 10.000 lao động có việc làm

Tạo công ăn, việc làm cho người lao động luôn là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước ta chú trọng đặt lên hàng đầu. Trong những năm vừa qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực thực hiện các chính sách, chủ trương hỗ trợ người thất nghiệp sớm tìm được việc làm, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phát triển kinh tế tỉnh nhà, đồng thời giảm thiểu các tệ nạn xã hội... Mục tiêu trong năm 2018, tỉnh Quảng Trị sẽ có 10.000 lao động có việc làm. Con số này thể hiện sự quyết tâm của những người đứng đầu trong công tác cải thiện đời sống cho người dân thông qua đào tạo nguồn nhân lực, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Duy trì và củng cố chỉ số PAPI qua cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng

Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Quảng Trị (PAPI) là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương. Thông qua chỉ số này, các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn. Để nâng cao chỉ số PAPI, UBND tỉnh có Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 4/7/2014 về việc ban hành Chương trình hành động duy trì và củng cố Chỉ số PAPI giai đoạn 2014-2016, tâm nhìn đến năm 2020. Trong đó, hai nội dung là phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách hành chính được chú trọng thực hiện, đạt kết quả đáng ghi nhận.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Góp phần đảm bảo an toàn giao thông, chung tay xây dựng nông thôn mới

Xác định việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) và giảm thiểu tai nạn giao thông là nhiệm vụ quan trọng cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã có nhiều chương trình, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần bảo đảm TTATGT, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, hạn chế tình hình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và giảm thiểu TNGT trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2018

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và các Công văn, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng về việc tặng Huy hiệu Đảng; xét đề nghị của Ban Thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc; nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có Quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2018 cho 456 đảng viên có đủ 70, 65, 60, 55, 50, 40 và 30 tuổi Đảng.

Một số kết quả công tác trong tháng 1 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Về thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao: Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lượng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra số 5 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Từ tư tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong đảng đến vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng ta trước tình hình hiện nay

Trong hệ thống di sản lý luận phong phú mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, có hàng trăm các tác phẩm, bài viết Người đề cấp đến vấn đề đoàn kết thống nhất trong đảng. Đoàn kết thống nhất trong đảng là một nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng đảng; đoàn kết thống nhất trong đảng là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Vì vậy, đoàn kết thống nhất trong đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công của cách mạng.

Quảng Trị: làm tốt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, ngày 30/10/2016, của Ban chấp hành Trung ương đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” có sự gắn bó chặt chẽ với nhau. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Ngược lại, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 cũng là thể hiện sinh động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Từ nhận thức trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, toàn Đảng bộ tỉnh luôn gắn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4.

Một số kết quả đạt được trong công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về "Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới" các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Trị luôn xác định công tác tư tưởng, lý luận và báo chí là một lĩnh vực quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm tuyên truyền, cổ vũ, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2022

Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ làm nhân tố thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng khả năng cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã phê duyệt

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến cuối năm 2017 giảm còn 11,52%

Bằng việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và nhiều chương trình, dự án và các giải pháp đúng cho công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2017 giảm còn 11,52% tương ứng với 19.541 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 6,85%, tương ứng với 11.613 hộ.
Trang 93 trong 127 << < 30 60 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1016
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1017
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60620316