Hoạt động tư pháp 9 tháng đầu năm 2018

9 tháng đầu năm 2018, Sở Tư pháp đã nghiêm túc chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại Chương trình số 100-CTr/TU ngày 05/01/2018, các nhiệm vụ UBND tỉnh giao năm 2018 tại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 và các nhiệm vụ khác thuộc ngành Tư pháp.

Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2018

Trong 9 tháng đầu năm 2018, các đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh tiến hành 45 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 54 đơn vị (13 cuộc từ năm 2017 chuyển sang); kết thúc 31 cuộc thanh tra trực tiếp; đã ban hành kết luận 28 cuộc, phát hiện 27 đơn vị có sai phạm; phát hiện sai phạm 4.257.366.833đ; kiến nghị thu hồi 3.086.957.120đ; kiến nghị khác 1.170.409.713đ; đã thu 2.459.178.208đ; kiến nghị xử lý hành chính 04 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 02 vụ với 03 đối tượng.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 589 lượt/984 người/561 vụ việc (85 vụ cũ; 476 vụ mới), so với cùng kỳ năm 2017 số lượt giảm 33,4% (589/885), số người giảm 21,7% (984/1.257), số vụ việc giảm 49,3% (561/1.107). Trong đó có 27 đoàn/253 người/04 vụ cũ và 26 vụ mới phát sinh.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội facebook

Với mục đích thông qua các ứng dụng của facebook để hình thành thêm kênh thông tin, tuyên truyền của tổ chức công đoàn đến CNVCLĐ hiệu quả, tăng cường sự tương tác giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động, thu hút đoàn viên, CNVCLĐ đến với phong trào CNVCLĐ và họat động công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội facebook đến các cấp công đoàn trong tỉnh.

Kết quả rà soát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ đối với Sở Giao thông vận tải

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, giao việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 424-TB/TU, Tổ rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành làm việc với Sở Giao thông vận tải để rà soát việc triển khai thực hiện 06 văn bản: Kết luận số 49-KL/TU, ngày 06/3/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017; Thông báo số 266-TB/TU, ngày 16/6/2017 về công tác xúc tiến đầu tư, quy hoạch, quản lý và khai thác khoáng sản; Thông báo số 269-TB/TU, ngày 19/6/2017 về xây dựng tuyến tránh thành phố Đông Hà và phương án kiến trúc cầu bắc qua sông Hiếu; Kết luận số 78-KL/TU, ngày 05/12/2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Thông báo số 443-TB/TU, ngày 19/6/2018 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh; Cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Sở Giao thông vận tải với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các sản phẩm địa phương đăng ký nhãn hiệu

Trong thời gian qua, nhiều sản phẩm địa phương, đặc biệt là các sản phẩm hàng hóa là đặc sản, đặc trưng cho từng vùng miền đã được trưng bày tại các hội chợ, triển lãm, có cơ hội tham gia cạnh tranh tại các thị trường lớn. Qua đó, các sản phẩm này dần được người tiêu dùng biết đến và tin tưởng sử dụng, góp phần làm tăng giá trị của sản phẩm. Để làm được điều này, các cơ quan chức năng xác định việc xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm địa phương là một trong những việc làm quan trọng, cần được ưu tiên hàng đầu.

Bế mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018

Sau hai ngày tranh tài giữa các thí sinh, chiều ngày 28/9/2018, Hội thi giảng viên LLCT giỏi khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã tổ chức Bế mạc và trao giải cho các thí sinh.

Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2018

Ngày 27/9/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2018.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Quy định số 04- QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”, ngày 31/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/TU về triển khai thực hiện Quy định 04-QĐi/TW.

Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 9/2018

Tại Chương trình công tác tháng 9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 14 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:
Trang 93 trong 139 << < 30 70 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 568
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 568
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71324612