HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi 

Ngày 23/7/2020, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng được áp dụng là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi.

Đối với người cao tuổi thọ trên 100 tuổi được chúc thọ và tặng quà 900.000đ/người; người cao tuổi thọ 95 tuổi được chúc thọ và tặng quà  650.000đ/người; người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi được chúc thọ và tặng quà  400.000đ/người; người cao tuổi thọ 70, 75tuổi được chúc thọ và tặng quà  350.000đ/người.

Người cao tuổi thọ 90 tuổi, 100 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 3 Thông tư 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. Thủy Phương

161 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 158
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 158
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17866850