Cử tri đồng thuận cao việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hiện nay, góp phần sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân, do đó việc triển khai thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, thận trọng và đúng quy định của pháp luật.

Công bố quyết định thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết 18-NQ/TW

Ngay sau hội nghị trực tuyến của Bộ Tài chính về công bố Quyết định thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh/thành phố (đợt 3/2019), ngày 30/9, Cục thuế Tỉnh đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ và Chi cục Thuế Khu vực Vĩnh Linh – Gio Linh.

Chủ trương sắp xếp một số tổ chức ở các thôn, bản, khu phố và đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập theo Nghị quyết 18-NQ/TW

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc sắp xếp một số tổ chức ở các thôn bản, khu phố mới thành lập sau sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết 18-NQ/TW, theo đó:

Một số tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 10/2019

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tháng 10 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ, làm chết 14 người và làm bị thương 13 người, so với tháng trước tăng 05 vụ (17/12), tăng 41,7%; tăng 07 số người chết, 01 người bị thương, chủ yếu xảy ra ở lĩnh vực đường bộ. Trong đó có 02 địa phương cố người chết do TNGT giảm là các huyện Gio Linh và Hướng Hóa; có 01 địa phương số người chết do TNGT không tăng không giảm là thị xã Quảng Trị; có 06 địa phương số người chết do TNGT tăng, đó là các huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng, thành phố Đông Hà và huyện Đakrông.

Chủ động tham mưu công tác nội chính quý III/2019

Bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ, chương trình công tác năm của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong quí III/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 17/10/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo quan điểm của Đảng ta là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Là nền kinh tế có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.

Kết quả hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn quý III năm 2019

Trong quý, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công nghiệp và Thương mại - Dịch vụ tiếp tục tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2019

9 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,45% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: ngành khai khoáng tăng 0,34%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,17%, sản xuất và phân phối điện tăng 20,16%, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3,53%. Một số sản phẩm chủ yếu trong 9 tháng tăng cao: điện sản xuất tăng 25,44%; phân hóa học tăng 22,11%; thủy hải sản chế biến tăng 21,85%; đá xây dựng tăng 21,14%; quần áo tăng 20,67%; dăm gỗ tăng 16,29%; gạch và gạch khối bằng xi măng, bê tông tăng 15,71%; điện thương phẩm tăng 15,53%... Một số sản phẩm giảm: gạch xây dựng bằng đất sét nung giảm 1,19%; ván ép giảm 1,22%; săm dùng cho xe máy, xe đạp giảm 1,64%; nước hoa quả, tăng lực giảm 5,46%; gỗ cưa hoặc xẻ giảm 7,22%; tinh bột sắn giảm 7,38%...

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động thực hiện các các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan: 9 tháng đầu năm 2019, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành chương trình kế hoạch công tác chuyên môn năm 2019 trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện việc công khai minh bạch trong hoạt động.
Trang 90 trong 150 << < 40 80 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1320
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1320
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81365146