Triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và tỉnh nhà nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là dịp để tiếp tục củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

TỪ CHUYỆN BÁC HỒ THĂM TẾT, NGHĨ VỀ TẤM LÒNG LÃNH TỤ

Tết Quý Mão, năm 1963 Bác Hồ đã đề nghị Bộ Chính trị và Bộ Công an bố trí để Bác đi thăm chợ Đồng Xuân-một trung tâm buôn bán sầm uất nhất thủ đô Hà Nội lúc bấy giờ.

ĐẢNG - MẠCH NGUỒN VÔ TẬN CHO NGƯỜI CẦM BÚT

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ ngày có Đảng, những gì Đảng mang lại cho nước, cho dân đã chứng minh một điều: “Chỉ có Đảng, đội tiên phong có tổ chức nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác-Lê nin, học thuyết khoa học và cách mạng cuả thời đại, mới có khả năng lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân triệt để và từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ngoài Đảng Cộng sản ra, ở Việt Nam không có một đảng của giai cấp hoặc tầng lớp nào đảm đương nổi vai trò đó”(1) .

BIẾN QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ CỦA ĐẠI HỘI XIII THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đại hội XIII của Đảng- Những tiếng nói ân tình

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Phụ nữ Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện mô hình phụ nữ với pháp luật

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ. Qua đó đã thành lập nhiều mô hình phụ nữ với pháp luật mang lại hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết

Tết cổ truyền dân tộc sắp đến gần, đây là khoảng thời gian mà nguy cơ mất an toàn, an ninh phòng, chống cháy nổ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng ngừa có hiệu quả nhất là ở các cơ sở kinh doanh, nơi làm việc, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 289/UBND-VX, ngày 25/2/2021 về việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Xây dựng nông thôn mới gắn với nếp sống văn minh cơ sở

Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Xây dựng nông thôn mới bắt đầu từ việc quy hoạch phát triển nông thôn gắn với phát triển đô thị và bố trí các điểm dân cư. Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời qua đó cũng giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của nông thôn, mà cụ thể là thực hiện nếp sống văn minh ở cơ sở như: việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ...nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm “nền tảng tinh thần” và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo an ninh cơ sở.

ĐẢNG VỚI DÂN – MỐI QUAN HỆ SONG HÀNH XUYÊN SUỐT QUÁ TRÌNH CÁCH MẠNG

Về mối quan hệ giữa Đảng với dân, Lênin đã chỉ rõ: Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhưng cũng “chỉ là một bộ phận nhỏ trong quần chúng nhân dân”. Một trong những nguy hiểm lớn nhất và đáng sợ nhất đối với Đảng là “tự cắt đứt liên hệ với quần chúng”. Chính vì vậy, để xứng đáng là lãnh tụ chính trị, là đội tiền phong của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động và của dân tộc, đòi hỏi Đảng phải “sống trong lòng quần chúng. Biết tất cả. Hiểu quần chúng. Biết đến với quần chúng. Giành được lòng tin tuyệt đối của quần chúng”.

ĐỒNG CHÍ CAO VĂN ĐÀN-NGƯỜI ĐẢNG VIÊN KIÊN TRUNG, MẪU MỰC

Vào hồi 12 giờ 12 phút ngày 25 tháng 01 năm 2021 (tức ngày 13 tháng 12 năm Canh Tý), đồng chí Cao Văn Đàn, nguyên Ủy viên Thường vụ, trực Đảng ủy Khu vực Vĩnh Linh, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bình Trị Thiên, Bí Thư Huyện ủy Bến Hải, quyền Trưởng đoàn chuyên gia tại tỉnh Xiêm Riệp (Cam Phu Chia), Phó Ban trực xây dựng cấp huyện tỉnh bình Trị Thiên, người chiến sỹ cộng sản trung kiên của quê hương Vĩnh Linh, Quảng Trị, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các thầy thuốc tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, bạn bè, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, lo lắng, nhưng do tuổi cao, sức yếu đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta để đi về với cỏi vĩnh hằng, đồng chí hưởng thọ 88 tuổi.
Trang 68 trong 145 << < 40 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 110 140 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1670
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1670
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76017039