Nâng cao chất lượng đội ngũ văn nghệ sĩ – nhân tố quyết định đến sự phát triển của văn học nghệ thuật tỉnh nhà

Văn học, nghệ thuật là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân - thiện - mỹ của con người, là một trong những nguồn lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm văn học, nghệ thuật luôn là yêu cầu đặt ra đối với mọi thời đại. Trong đó, nhân tố quan trọng làm nên một tác phẩm có giá trị chính là chất lượng của đội ngũ văn nghệ sĩ - những người sáng tạo nên tác phẩm ấy.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ sống còn nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là giải pháp quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Đội ngũ đảng viên là lực lượng nòng cốt, là cầu nối của Đảng với Nhân dân, góp sức cùng Nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng. Để tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới cần tiếp tục nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về “chất” của đảng viên. Đây là giải pháp quan trọng góp phần tăng cường sức mạnh và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Giao ban công tác báo chí tháng 7 và tháng 8/2023

Ngày 12/9/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7và tháng 8/2023Chủ trì hội nghị gồm đồng chí Hồ Đại Nam - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoàn – Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông và đồng chí Hoàng Ngọc Sỹ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo tỉnh, cùng sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2023

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2023. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Trung ương và trực tuyến tới với 1.998 điểm cầu và trên 70.000 đại biểu trong cả nước tham dự.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên ở địa bàn khu dân cư và trường trung học phổ thông

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trong đó,phát triển đảng viên ở địa bàn khu dân cư và trường THPT là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đây chính là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, nguồn lực kế cận cho Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, cơ cấu đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, đây cũng chính là động lực, là hành trang quan trọng để các đảng viên trẻ tiếp bước trên con đường học tập, rèn luyện và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tình hình thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư “Về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chào năm học mới!

Năm học 2022 – 2023 là năm học thứ ba triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, năm thứ mười ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những thuận lợi, khó khăn đan xen, trong đó xuất hiện nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo.

Một số giải pháp thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU, ngày 12/11/2018 để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức quán triệt Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ, ngày 16/8/2018 của Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, kết hợp với Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trong hệ thống bảo hiểm xã hội tỉnh.

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị

Công nghệ sinh học bao gồm tất cả các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ có sử dụng các hệ thống sống, các cơ thể sống, các quá trình sinh học hoặc các dẫn xuất từ chúng để sản xuất (nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp y dược và thực phẩm; phát triển và quản lý hệ sinh thái và môi trường bền vững) hoặc chế biến, biến đổi thành vật liệu, năng lượng và các sản phẩm có giá trị gia tăng khác nhau. Nhờ những đóng góp to lớn của công nghệ sinh học mà của cải và phúc lợi xã hội của nhiều nước trên thế giới tăng đột biến, chất lượng cuộc sống được tăng cao, lối sống và phương thức sản xuất biến đổi tích cực đến mức trước đó con người khó hình dung.
Trang 4 trong 139 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 678
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 678
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71323575