Đội ngũ phóng viên báo chí đồng thuận, đồng hành cùng với địa phương, lan tỏa tinh thần vì tỉnh Quảng Trị

Ngày 12/5/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3 và tháng 4/2023; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phần tham dự là báo cáo viên Tỉnh ủy, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung thông tin chuyên đề: Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cả nước và của tỉnh Quảng Trị; những điểm mới, nổi bật của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); giới thiệu tổng quan về 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới

Quảng Trị sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

Văn học, nghệ thuật có vị trí, vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội, là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" của Bộ Chính trị khóa X, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, hoạt động văn học, nghệ thuật đã có sự chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển văn hóa, con người Quảng Trị.

Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả quan trọng:

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 13/4/2023 triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (từ ngày 01/6/2023 đến 30/6/2023).

Công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị – nửa nhiệm kỳ nhìn lại

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy, ngành Tuyên giáo đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với nhiệm kỳ trước.

Đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Để tiếp tục cổ vũ, phát huy, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về phát triển văn hóa đọc, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc vào dịp 21/4 hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 719-CV/BTGTU vể việc đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Một số quan điểm và giải pháp phát triển đội ngũ trí thức ở nước ta trong thời gian tới

Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với tốc độ, quy mô và tác động của những thành tố công nghệ mới đã và đang làm thay đổi cách con người sống, làm việc và tương tác với nhau. Vì vậy, phát triển đội ngũ trí thức phù hợp với bối cảnh mới của thời đại và yêu cầu mới của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm rõ những nhiệm vụ cần thực hiện, những đột phá trong xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức cũng như trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức trong năng lực khoa học công nghệ quốc gia là một yêu cầu cấp thiết.

Đẩy mạnh phát triển du lịch xanh trong thời gian tới

Tối 25-3-2023 tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” với mục tiêu không chỉ phát triển du lịch đơn thuần, mà xa hơn là phát triển du lịch "xanh", du lịch bền vững. Du lịch xanh được hiểu là du lịch có trách nhiệm với các khu tự nhiên, bảo tồn môi trường; duy trì cuộc sống của người dân địa phương. Loại hình du lịch này dựa vào thiên nhiên, môi trường sống, hạn chế những tác động xấu đến môi trường như xả thải, xả khói, tàn phá động thực vật, khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng, vật dụng tái tạo, phát huy các di sản văn hóa thiên nhiên, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực là mệnh lệnh sống còn của Đảng

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, gắn liền với sự ra đời, hoạt động của nhà nước. Đây là thứ tệ nạn đặc biệt nguy hiểm, được ví như “quốc nạn”, “giặc nội xâm”, gây hậu quả to lớn đối với đời sống xã hội, thậm chí sự mất còn của chế độ và Tổ quốc. Bởi vậy, phòng, chống tham nhũng được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Trang 22 trong 150 << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 80 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1038
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1038
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81369666