Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh triển khai hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/BTCTW, ngày 4/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương “về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024”; Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh ban hành Công văn số 24-CV/BTCG, ngày 17/4/2024 “về việc hưởng ứng, tham giam gia Giải Búa liềm vàng năm 2024”.

Huyện Gio Linh hưởng ứng, tham gia giải Búa liềm vàng năm 2023

Ngày 12/4/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh ban hành Kế hoạch số 95-KH/HU hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2023.

Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh triển khai hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/BTCTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương “về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023”; Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 25/5/2021, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh ban hành Công văn số 10-CV/BTCG, ngày 03/4/2023 “về việc hưởng ứng, tham giam gia Giải Búa liềm vàng năm 2023”.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tham gia các Giải báo chí về xây dựng Đảng

Ngày 31/3/2023 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 71-KH/BTGTU “về tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tham gia các Giải báo chí về xây dựng Đảng” với mục đích, yêu cầu là nâng cao hơn nữa nhận thức năng lực tác nghiệp của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và các cây bút không chuyên trong sáng tác các tác phẩm tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023; Cung cấp thông tin cho phóng viên, cộng tác viên về định hướng chủ đề, lựa chọn chủ đề, đề tài sáng tác các tác phẩm tham gia các cuộc thi trong năm 2023; Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, cung cấp tài liệu cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia các cuộc thi trong năm 2023.

Kế hoạch trao giải thưởng búa liềm vàng năm 2021

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật các văn bản liên quan đến công tác trao giải thưởng búa liềm vàng năm 2021 (có các văn bản kèm theo)

Thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021 tỉnh Quảng Trị

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Quyết định số 286-QĐ/TU, ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021 tỉnh Quảng Trị (Kèm theo Quyết định và các văn bản liên quan)
Trang 1 trong 2 1 2 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 483
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 483
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80153900