Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh triển khai hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2023 

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/BTCTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương “về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023”; Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 25/5/2021, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh ban hành Công văn số 10-CV/BTCG, ngày 03/4/2023 “về việc hưởng ứng, tham giam gia Giải Búa liềm vàng năm 2023”.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, phóng viên báo chí Trung ương, tỉnh, thành, ngành thường trú trên địa bàn tỉnh tham gia tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII- năm 2023 theo nội dung Kế hoạch số 106-KH/BTCTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2023. Các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí và các cây bút không chuyên tiếp cận tài liệu, tiếp xúc thực tế để xây dựng các tuyến tin, bài về xây dựng Đảng tham gia giải Búa liềm vàng năm 2023. 

 

 Cv hưởng ứng blv năm 2023.pdf
1157 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 474
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 474
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79678047