Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh triển khai hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2024 

Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/BTCTW, ngày 4/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương “về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024”; Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh ban hành Công văn số 24-CV/BTCG, ngày 17/4/2024 “về việc hưởng ứng, tham giam gia Giải Búa liềm vàng năm 2024”.

Theo đó, Ban Tổ chức Giải yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, phóng viên báo chí Trung ương, tỉnh, thành thường trú trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 theo nội dung Kế hoạch số 168-KH/BTCTW, ngày 4/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2024. Các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí và các cây bút không chuyên tiếp cận tài liệu, tiếp xúc thực tế để xây dựng các tuyến tin, bài về xây dựng Đảng tham gia giải Búa liềm vàng năm 2024.

                                                                                                                                                                                                        Lê Như Tâm

27 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 560
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 560
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80155352