Công văn V/v hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2021 

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BTCTW, ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021; Công văn số 258-CV/BTCTW, ngày 31/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI- năm 2021; Công văn số 350-CV/BTGTW, ngày 14/4/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021; Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 25/5/2021, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng năm 2021 tỉnh Quảng Trị đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, BTV các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, phóng viên báo chí Trung ương, tỉnh, thành, ngành thường trú trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, hưởng ứng và tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2021; bám sát nội dung Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 ở địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng. Bám sát các yêu cầu của Giải Búa liềm vàng và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, phát hiện các nhân tố mới, cách làm hay trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết của Đảng để sáng tác các tác phẩm báo chí phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền và tham gia Giải Búa liềm vàng.

3. Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí và các cây bút không chuyên tiếp cận tài liệu, tiếp xúc thực tế để xây dựng các tuyến tin, bài về xây dựng Đảng tham gia giải Búa liềm vàng năm 2021.

 

Ban hành theo công văn 

Số  180 - CV/BTCG                     

V/v hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2021 của Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị

655 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 943
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 943
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78155594