Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn tổ chức diễn đàn theo Kế hoạch 47-KH/TU của ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK, ngày 07/8/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về Tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ””, các bước tiến hành diễn đàn, như sau:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền

Tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong giáo dục, bồi đắp tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời là vũ khí sắc bén đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội. Trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, vai trò của công tác tuyên truyền càng trở nên quan trọng trong việc định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tiếp nhận chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện chức năng điều chỉnh dư luận xã hội.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Vì vậy, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Cảnh báo một số loại virus mã độc và biện pháp phòng tránh

Theo thông tin của các cơ quan, đơn vị chức năng, hiện tại có một số loại virus mã độc (Ransomeware Petya - còn gọi là Petwrap và Trojan.Farfli) đang khai thác lỗ hổng trên hệ điều hành Windows để tấn công vào các máy tính với mục đích đánh cắp, mã hóa dữ liệu và đòi trả chi phí để giải mã, tốc độ lây lan rất nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới dữ liệu của cá nhân, đơn vị.

Bộ TT&TT cảnh báo, hướng dẫn cách xử lý mã độc Petya

(Chinhphu.vn) - Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa có công văn cảnh báo, hướng dẫn gửi các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố; các tổ chức, doanh nghiếp,... thực hiện biện pháp để giảm thiểu nguy cơ từ biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya).

Cảnh báo virus tấn công máy tính không cần click chuột

Một loại virus vừa xuất hiện trên Internet với khả năng tự xâm nhập và cài đặt mã độc tống tiền vào máy tính ngay cả khi người dùng không hề click chuột vào nó. Loại Trojan mới này có khả năng tự tải về máy ngay khi bạn di chuột qua đường dẫn có nhúng mã độc.

Hướng dẫn cài đặt hộp thư cá nhân trên thiết bị di động

Hệ thống thư điện tử công vụ của cơ quan Đảng, với tên hộp thư có dạng: xxx@tinhuyquangtri.vn (trong đó xxx là tên cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị).

Hướng dẫn sinh hoạt tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) tại Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGĐUK, ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy lưu ý các Chi bộ công tác tuyên truyền trong sinh hoạt Chi bộ tháng 6, 7 năm 2017

Tập trung chỉ đạo tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 có chất lượng, hiệu quả

Trong các văn kiện, Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/1/2012- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ 3 vấn đề cấp bách, trong đó vấn đề cấp bách thứ nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đã đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 chưa chỉ ra được bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị là ai, ở đâu, chưa chỉ rõ biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là gì.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30.3. 2007 của Ban Bí thư Trung ương về:" Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02.03.2012 hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng như sau:
Trang 39 trong 41 << < 20 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1161
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1161
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81566914