Kết quả triển khai thực hiện các Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2017 của Huyện ủy Triệu Phong

Thực hiện Kết luận số 38-KL/TU, ngày 08/12/2016 của Tỉnh ủy "Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017", trên cơ sở thực tiễn địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 19/12/2016 "Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017" để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát Chương trình hành động số 04-CTHĐ/HU của Huyện ủy (khóa XIX) "Về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX", Chương trình công tác năm 2017, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, bám sát thực tiễn với quyết tâm chính trị cao, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Huyện ủy Vĩnh Linh triển khai thực hiện các Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Kết luận, chủ trương trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 26- CTHĐ/TU, ngày 15/6/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng CTHĐ, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đồng thời, chỉ đạo 100% các TCCSĐ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 7 lượt kiểm tra, giám sát các TCCSĐ xây dựng CTHĐ, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy các cấp.

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2017 của Huyện ủy Triệu Phong

6 tháng đầu năm 2017, Huyện ủy Triệu Phong đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra và các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2017.

Gần 1.000 em thiếu nhi tham gia học bơi trong dịp hè 2017

Quảng Trị là địa phương có hệ thống sông ngòi khá lớn, trải đều khắp ở các huyện, thị xã, thành phố. Đây là điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế đối với các địa phương, song cũng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất lớn, nhất là đối với trẻ em. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tử vong trẻ em do đuối nước. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ em thiếu kỹ năng bơi lội, thiếu sân chơi trong mùa hè, nhất là ở khu vực nông thôn.

Thực trạng phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn huyện Triệu Phong

Toàn huyện Triệu Phong hiện có 99 doanh nghiệp ngoài nhà nước, 1.300 lao động. Đa số doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn huyện là doanh nghiệp vừa và nhỏ, ít lao động, lao động chủ yếu hợp đồng làm việc theo thời vụ; một số doanh nghiệp phát triển còn mang tính tự phát, chưa xây dựng được định hướng và kế hoạch hoạt động dài hạn, hiệu quả sản xuất- kinh doanh chưa cao.

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội Bảo trợ Người khuyết tật- trẻ mồ côi

6 tháng đầu năm 2017, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong quá trình hoạt động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm dành sự quan tâm giúp đỡ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, làm vơi đi nỗi đau, giảm bớt khó khăn, rào cản, tạo cơ hội để người khuyết tật và trẻ mồ côi hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Linh nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Xác định được điều đó, Vĩnh Linh đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhằm đẩy mạnh phát triển KT-XH của huyện, góp phần đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVIII đề ra.

Chi bộ thôn Phổ Lại thuộc đảng bộ xã Cam An, huyện Cam Lộ tổ chức diễn đàn sinh hoạt điểm thực hiện nghị quyết trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực hiện kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của BTV tỉnh ủy và Hướng dẫn số 06-HD/HU, ngày 06/6/2017 của BTV Huyện ủy Cam Lộ, sáng nay, ngày 14 /6/2017 chi bộ thôn Phổ Lại thuộc đảng bộ xã Cam An được BTV Huyện ủy chọn tổ chức diễn đàn sinh hoạt điểm cho đảng bộ các xã, thị trấn về “ Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một số tình hình về Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị hiện có 16 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 02 đảng bộ khối. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh được thành lập năm 1989 ngay sau khi tỉnh Quảng Trị tái lập; Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh được thành lập năm 2011.

Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- liệt sỹ (27/7/1947-2017) một cách có ý nghĩa; để tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm, đạo lý của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới.
Trang 125 trong 129 << < 30 60 100 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1077
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1077
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81748856