Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thành phố Đông Hà đổi thay qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI 

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Trị. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, kinh tế - xã hội phát triển, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, sức mạnh hệ thống chính trị và toàn dân được phát huy. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm hình sự, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình tranh chấp, đơn thư khiếu kiện ngày càng tăng... Trước tình hình đó, đòi hỏi phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng với việc triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011, của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 39-CTHĐ/TU, ngày 22/5/2012, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành uỷ Đông Hà đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần quan trọng trong việc đưa các nội dung của Chỉ thị và Chương trình hành động đi sâu vào đời sống, nâng cao nhận thức của mọi người trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 5 năm qua, thành phố đã tuyên truyền cảm hoá 1.380 đối tượng, thanh thiếu niên hư hỏng, vi phạm pháp luật, trong đó, tiến bộ 795 trường hợp (đạt tỷ lệ 57,6%).

Từ năm 2012-2016, Công an thành phố Đông Hà đã tiếp nhận và xử lý trên 4.400 nguồn tin tố giác tội phạm, trong đó, có 2.109 tin quan trọng giúp điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự, ma tuý; làm rõ hành vi vi phạm của 1.196 đối tượng; triệt phá 113 nhóm/449 đối tượng hoạt động có tính chất băng nhóm, sử dụng hung khí, trộm cắp, cướp giật tài sản; đưa 227 đối tượng ra kiểm điểm trước dân; bắt và vận động ra đầu thú 25 đối tượng bị truy nã.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW đã mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đô thị; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng giảm dần; nhiều mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được xây dựng, củng cố, kiện toàn như: mô hình khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, mô hình giúp đỡ người mãn hạn tù tái hoà nhập cộng đồng, câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật... Hiện nay, toàn thành phố có 106 mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ hộ nghèo, tạo việc làm, công tác từ thiện được quan tâm, góp phần quan trọng vào việc ổn định trật tự xã hội, phát triển kinh tế ở địa phương.

Qua 5 năm triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên địa bàn thành phố đã có 178 lượt tập thể, 282 lượt cá nhân được UBND tỉnh, Công an tỉnh, Công an thành phố tặng bằng khen, giấy khen; 01 tập thể, 91 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được Công an tỉnh và UBND thành phố khen thưởng đột xuất.

  Ban Thường vụ Thành uỷ cũng chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đã chỉ đạo Công an thành phố thành lập đội Xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố với chức năng tham mưu, đề xuất nhnữg chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ, chính quyền và Công an thành phố Đông Hà, đội Xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền cùng cấp các chủ trương, kế hoạch và biện pháp bảo vệ an ninh trật tự; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

 Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự và Kiểm lâm thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã mở nhiều đợt tuyên truyền cao điểm ở 83/834 khu phố với trên 21.000 lượt người tham dự; mở 176 lớp giáo dục quốc phòng cho dối tượng là học sinh, sinh viên, đối tượng 4 với sự tham gia của 10.055 người, phát hành nhiều tờ rơi, pano, băng rôn tuyên truyền về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng ở địa phương. Phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ rừng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ... đảm bảo yêu cầu đề ra.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Đông Hà đã có bước chuyển biến rõ rệt. Các cấp, các ngành đã phát huy sức mạnh khối dại đoàn kết toàn dân, bám sát nhiệm vụ chính trị, cảnh giác phòng ngừa với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định về chính trị. Phong trào đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Phong trào đã gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và các phong trào, cuộc vận động khác; nhiều mô hình được xây dựng và phát huy có hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW vẫn còn một số hạn chế, bất cập mà chủ yếu là ở công tác nắm tình hình còn chưa kịp thời; số vụ vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tội phạm trong thanh thiếu niên và ma tuý. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương chưa sâu sát; công tác tuyên truyền có nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt các yêu cầu của Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư, lãnh đạo thành phố Đông Hà cần tăng cường xây dựng củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật ở cơ sở. Quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố trên ba mặt: chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. T.T

1071 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 422
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 422
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68775272