Đổi mới phương pháp giảng dạy tại Trung tâm Chính trị huyện Triệu Phong

Trung tâm Chính trị huyện Triệu Phong có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Sư đoàn 968 phát động thi đua giai đoạn 2 năm 2023

Ngày 3/7, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Lễ phát động thi đua giai đoạn 2 năm 2023 với chủ đề: “Chủ động bám sát nhiệm vụ, tham mưu kịp thời, triển khai hiệu quả”.

Sư đoàn 968 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện trong 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 30/6, Sư đoàn 968 tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2023.

Sư đoàn 968 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện trong 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 30/6, Sư đoàn 968 tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2023.

Hướng Hóa: Chú trọng công tác đào tạo nghề nông thôn

Những năm qua, công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm bền vững được các cấp, ngành chức năng huyện Hướng Hóa chú trọng thực hiện. Đây là một trong những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong công tác giảm nghèo bền vững của huyện.

Dấu ấn 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Cam Lộ

Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện Cam Lộ phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc, trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, thật sự là ngày hội của toàn dân.

50 năm, tiếng nói quê hương Đông Hà vang vọng mãi

Sau ngày quê hương Đông Hà giải phóng (28/4/1972), thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đài Truyền thanh Đông Hà được thành lập đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên tuyền ở vùng mới giải phóng. Đồng hành với sự đổi mới và phát triển của thành phố, Đài Truyền thanh Đông Hà luôn phát huy vai trò là cơ quan tuyên truyền, là tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân thành phố.

Mặt trận Tổ quốc tăng cường công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

QTO - Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, Đảng đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) để giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh.

Phát huy tốt vai trò của Mặt trận trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

QTO - Nhằm phát huy quyền làm chủ và chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều chủ trương, chính sách cụ thể. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã ngày càng nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân, ý thức về dân chủ trong xã hội; phát huy tính tích cực, năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội của Nhân dân.

Tuổi trẻ Sở Y tế học tập và làm theo Bác

Những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế Quảng Trị không ngừng học tập, bồi dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chính trị về mọi mặt và áp dụng, vận dụng những kiến thức đã học vào xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hiện các chương trình thiện nguyên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hưởng ứng đổi mới sáng tạo trong từng công việc, trong từng hoạt động cụ thể.
Trang 10 trong 129 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 60 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 920
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 920
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78156304