Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị hoàn thành xuất sắc nhiều việc mới, việc khó 

Năm 2023, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử của quê hương, đất nước. Bám sát Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các ngành; Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy; Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiều việc mới, việc khó.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, mảnh đất và con người Quảng Trị; những thành tựu của đất nước, của tỉnh, các sự kiện nổi bật, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương đất nước, nhất là các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923-29/10/2023); 50 năm ngày lãnh tụ Fidel 2 Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị; 55 năm Chiến thắng Khe Sanh - giải phóng huyện Hướng Hóa (9/7/1968 – 9/7/2023).  Đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng tổ chức hội nghị trực tiếp, trực tuyến, kết hợp với tự học, tự nghiên cứu; gắn việc học tập với thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Để triển khai có hiệu quả và lan tỏa Đề tài khoa học về phát huy những phẩm chất, văn hóa tốt đẹp của con người Quảng Trị, đồng thời cụ thể hóa rõ hơn các nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, quê hương, đất nước”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành tập sách chuyên khảo“Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, được cán bộ, đảng viên đón nhận và đánh giá cao. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, đã phối hợp Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức hội thảo khoa học “Đảng bộ tỉnh Quảng Trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị”. Tổ chức có chất lượng Hội nghị tập huấn, diễn tập bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 với nhiều điểm mới, sáng tạo trong thực hiện với lực lượng tham gia hơn 5.000 người. Tổ chức thành công cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2023, lần thứ nhất và đạt thành tích cao tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 do Trung ương tổ chức.

Năm 2023, công tác dư luận xã hội có nhiều điểm mới, sáng tạo, hình thức nắm bắt thông tin dư luận xã hội đa dạng, phong phú, kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh với nhiều cách làm hay: đường dây tiếp nhận thông tin, báo cáo 2 chiều, điều tra dư luận xã hội... Tổ chức điều tra khảo sát có chất lượng 3 cuộc dư luận xã hội: kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; về hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; về môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Quảng Trị; qua đó, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng, tạo lập sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tham gia các Giải báo chí về xây dựng Đảng, gợi mở các chủ đề, nhóm chủ đề, trao đổi phương pháp xây dựng các tác phẩm báo chí tham gia cuộc thi. Tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị các trung tâm chính trị cấp huyện - Thực trạng và giải pháp”. Tham mưu tổng kết có chất lượng các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng về công tác khoa giáo đúng tiến độ và chất lượng. Phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức thành công Hội thảo “Phát huy giá trị Đề cương văn hóa Việt Nam”; chỉ đạo Hội thành lập và vận hành Group “Văn nghệ sỹ với quê hương Quảng Trị” hoạt động hiệu quả. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Trí Ánh-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

190 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 411
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 411
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73869364