Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 29/12/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1737/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý IV/2023

Sáng 29/12/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh quý IV năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

CHÀO NĂM MỚI 2024

Năm 2023, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược nước lớn, xung đột Nga - Ukraine ngày càng gay gắt, gần đây xảy ra xung đột tại Dải Gaza; kinh tế toàn cầu và nhiều quốc gia, đối tác tăng trưởng chậm lại; lạm phát neo ở mức cao dẫn đến nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao. Nợ công toàn cầu tăng mạnh, nhiều quốc gia phải đối mặt với khủng hoảng nợ. Các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; hoạt động xuất, nhập khẩu bị thu hẹp. Tác động của đại dịch Covid - 19 kéo dài; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều thách thức; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Công tác Khuyến học Quảng Trị- một năm nhìn lại

Năm 2023, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể các cấp và sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học trong tỉnh, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 – 2030

Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ chính thức với 189/193 quốc gia, có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với trên 224 nước, vùng lãnh thổ, ký 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với trên 60 đối tác, đã có 71 đối tác công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường.

Quảng Trị: chủ động đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ trong năm 2023

Xác định văn hóa, văn nghệ là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, năm 2023, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh, đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Nâng cao năng lực tiếp nhận và sức đề kháng của cán bộ, đảng viên đối với sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật nước ngoài

Cùng với quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng sâu rộng, các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật vào nước ta ngày càng nhiều cả về số lượng, loại hình, qua rất nhiều kênh khác nhau. Để đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực tiếp nhận và sức đề kháng đối với các sản phẩm văn hóa, văn nghệ nước ngoài du nhập vào nước ta, cần thiết có sự kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo về chính trị và văn hóa.

Mối quan hệ trong “xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng, xây dựng Đảng về đạo đức”

Để đưa đất nước phát triển nhanh hơn và thật sự bền vững, Đảng Cộng sản Việt Nam phải thật sự là trí tuệ, là lương tâm, là đạo đức; Đảng phải huy động được sức mạnh mọi mặt của đất nước, phải tạo được sự đồng thuận, sự đoàn kết và giữ vững được niềm tin của toàn thể dân tộc. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là sự suy thoái về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức và lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác cán bộ, Người cho rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Quan điểm của Đảng ta về kinh tế số và phát triển kinh tế số

Ở nước ta thuật ngữ kinh tế số được chính thức đề cập trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước gần đây. Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019, của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã xác định: “nội dung cốt lõi của chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số”.
Trang 9 trong 148 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 873
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 873
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78873746