Gia đình – Bức tường thành vững chắc đẩy lùi hiểm họa ma túy

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn; làm băng hoại đạo đức xã hội, hủy hoại sức khỏe, nhân cách con người; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tình hình an ninh trật tự của mỗi quốc gia. Thấu hiểu điều đó đã có nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức hội thảo tầm quốc gia, quốc tế để khuyến nghị những biện pháp căn cơ trong công tác phòng chống ma túy. Tuy nhiên, có lẽ giải pháp căn bản nhất, lâu dài nhất và cũng là bền vững nhất chính là phải xây dựng, củng cố gia đình, để mỗi gia đình là bức tường thành vững chắc trước hiểm họa ma túy.

Các đoàn kiểm tra, giát sát, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng ( Đoàn kiểm tra) phải thực hiện việc ghi, quản lý Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra.

Đó là nội dung được quy định tại Quy định số 02-QĐ/UBKTTW, ngày 11/5/2018 của UBKT Trung ương về Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra. Quy định này áp dụng đối với ủy ban kiểm tra các cấp và được sử dụng cho các Đoàn kiểm tra của Đảng; quy định về mẫu Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra; việc in, phát hành, cấp, ghi, quản lý Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra.

Chỉ đạo rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đối với doanh nghiệp.

Xác định chủ đề năm 2018 là Năm doanh nghiệp, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính phối hợp UBKT Tỉnh ủy rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm giúp lãnh đạo tỉnh chỉ đạo điều phối hoạt động thanh tra, kiểm tra cho phù hợp, tránh chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Để thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 973-QĐ/TU ngày 27/5/2018 về quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.

Triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ 2 tỉnh Salavan và Savanakhet, nước bạn Lào.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 89-KH/TU ngày 16/5/2018 về tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo Trung cấp LLCT- HC cho cán bộ 2 tỉnh Savanakhet và Salavan của nước bạn Lào.

QUẢNG TRỊ: TẠO BƯỚC CHUYỂN MẠNH MẼ TỪ NHỮNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh đã được đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng vững mạnh.

- Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh kết nạp được 484 đảng viên trong doanh nghiệp, thành lập 13 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 122 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chiếm 5,09% so với tổng số doanh nghiệp trên toàn tỉnh, trong đó có 18 đảng bộ cơ sở, 76 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 28 chi bộ trực thuộc các đảng ủy xã, phường, thị trấn và Liên đoàn lao động tỉnh.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động; đồng thời để khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 với chủ đề “ mỗi công đoàn cơ sở- một lợi ích đoàn viên” và “chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Đảng ta với công tác trí thức

Trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đội ngũ trí thức có sự đóng góp rất to lớn. Cũng chính vì lẽ đó, năm 1484, (Hồng Đức năm thứ 15), danh sĩ Thân Nhân Trung đã dâng sớ "chiêu nạp hiền tài" lên Vua Lê Thánh Tông: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì nước mạnh và vươn cao; nguyên khí suy thì thế nước yếu và xuống thấp. Bởi vậy, các bậc thánh đế, minh vương chẳng ai không lấy việc gây dựng người tài, kén chọn kẻ sĩ, bồi đắp nguyên khí làm việc đầu tiên". Tiếp nối và phát huy truyền thống của dân tộc, Đảng ta khẳng định “Đội ngũ trí thức là “lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá trí thức” trở thành “nguồn lực đặc biệt quan trọng” tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển.

Phát triển đảng viên đối với người có đạo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng

Phát triển Đảng trong vùng có đạo luôn là công tác được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người có đạo, xây dựng tổ chức Đảng vùng công giáo vững mạnh, tạo mối quan hệ đoàn kết lương giáo, chung sức đồng lòng, thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương. Nhất là khi Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị, khóa IX "Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên là người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ thường xuyên nắm tình hình công tác kết nạp vào Đảng đối với người có đạo trên địa bàn, hướng dẫn các cấp uỷ xây dựng kế hoạch, coi trọng việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú là người có đạo và phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng
Trang 86 trong 125 << < 30 60 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 791
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 791
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 57934693