Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 02 tháng đầu năm 2020

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 18/02/2020 đạt 354,06 tỷ đồng, bằng 10,41% dự toán năm 2020 và tổng chi ngân sách địa phương đạt 928,82 tỷ đồng, bằng 9,77%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng 97,78% so với cùng kỳ năm trước

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong 02 tháng đầu năm 2020 tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước do vốn kế hoạch được phân bổ năm 2020 tăng gần 50% so với năm 2019. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng trong 02 tháng đầu năm 2020

Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn như kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Xuân Canh Tý 2020…

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2020 tăng 5,75% so với cùng kỳ năm trước

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 02/2020 giảm 0,49% so với tháng trước và tăng 5,75% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 02 tháng đầu năm 2020 tăng 6,33% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành giảm mạnh 62,43% so với cùng kỳ năm trước

Doanh thu du lịch lữ hành giảm mạnh 62,43% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 02/2020 vẫn tiếp tục tăng 4,55% với giá trị ước đạt 2.452,72 tỷ đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 04/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị và định kỳ tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện. Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kết luận của Thường trực tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Công Thương

Năm 2020, ngành Công Thương tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng hộ tỉnh lần thứ XVI, chủ động rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm; bám sát 05 nội dung cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2020; tham mưu chỉ đạo đảm bảo tiến độ các dự án đã khởi công trong dịp Kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh, cũng như các công trình, dự án động lực được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các chương trình, đề án của Ngành giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 404/KH-UBND, ngày 10/02/2020 về việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030.

Công tác cải cách tư pháp của tỉnh Quảng Trị đạt nhiều kết quả quan trọng

Những năm qua, công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Công tác này, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức và công dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phục vụ tích cực quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Trang 86 trong 150 << < 40 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1236
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1236
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81570022