Công tác đối ngoại và một số hoạt động đoàn ra nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong thời gian vừa qua

Công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng đầu năm 2019 thực hiện tích cực, khá hiệu quả, nhất là trong công tác vận động các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đoàn ra, đoàn vào.

Hơn 1.000 học sinh tham dự hội trại giáo dục nhận thức bom mìn

Từ ngày 24/10 đến ngày 01/11/2019, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Cây Hòa bình (Peace Trees VietNam) tại Quảng Trị tổ chức hội trại “Giáo dục nhận thức bom mìn cho trẻ em” năm 2019.

Tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2019

Để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 đã được HĐND tỉnh giao (tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn giao 2.900 tỷ đồng và phấn đấu đạt 3.000 tỷ đồng), các cấp, ngành, địa phương phải quyết tâm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu NSNN trong những tháng cuối năm 2019.

Cử tri đồng thuận cao việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hiện nay, góp phần sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân, do đó việc triển khai thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, thận trọng và đúng quy định của pháp luật.

Công bố quyết định thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết 18-NQ/TW

Ngay sau hội nghị trực tuyến của Bộ Tài chính về công bố Quyết định thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh/thành phố (đợt 3/2019), ngày 30/9, Cục thuế Tỉnh đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ và Chi cục Thuế Khu vực Vĩnh Linh – Gio Linh.

Chủ trương sắp xếp một số tổ chức ở các thôn, bản, khu phố và đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập theo Nghị quyết 18-NQ/TW

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc sắp xếp một số tổ chức ở các thôn bản, khu phố mới thành lập sau sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết 18-NQ/TW, theo đó:

Một số tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 10/2019

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tháng 10 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ, làm chết 14 người và làm bị thương 13 người, so với tháng trước tăng 05 vụ (17/12), tăng 41,7%; tăng 07 số người chết, 01 người bị thương, chủ yếu xảy ra ở lĩnh vực đường bộ. Trong đó có 02 địa phương cố người chết do TNGT giảm là các huyện Gio Linh và Hướng Hóa; có 01 địa phương số người chết do TNGT không tăng không giảm là thị xã Quảng Trị; có 06 địa phương số người chết do TNGT tăng, đó là các huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng, thành phố Đông Hà và huyện Đakrông.

Chủ động tham mưu công tác nội chính quý III/2019

Bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ, chương trình công tác năm của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong quí III/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 17/10/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo quan điểm của Đảng ta là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Là nền kinh tế có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.
Trang 82 trong 143 << < 40 70 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 110 140 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 433
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 433
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73870356