Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng là một trong những căn cứ xem xét thi đua, khen thưởng năm 2020

Để đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân cũng như công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thực hiện dự án.

Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật góp phần thúc đẩy cải cách hành chính

Cải cách hành chính được tỉnh Quảng Trị xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong đó, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được xác định là một trong những yếu tố trọng tâm, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị. Do đó, hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành văn bản theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tính khả thi đáp ứng tốt nhu cầu quản lý nhà nước, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần tích cực vào việc xây dựng thể chế và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 29/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2015-2020”; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, trong tháng 11 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2020.

Đổi mới công tác chỉ đạo, nỗ lực vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh

Chiếm tỷ lệ 50,8% dân số, 51,3%/tổng số lao động toàn tỉnh,phụ nữ Quảng Trị đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vừa là người thụ hưởng vừa là chủ thể tích cực trong các chủ trương phát triển kinh tế, tăng thu nhập giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Một số kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”

Tỉnh Quảng Trị thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 4.746,4 km², dân số 633.440 người (tính đến ngày 30/12/2019), trong đó khoảng 13,8% dân số là người dân tộc thiểu số; 17,2% dân số là tín đồ các tôn giáo (Phật giáo, Công giáo và Tin lành). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Trị là một địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước, là nơi trực tiếp gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, trong đó có chất độc hóa học do Mỹ sử dụng ở Việt Nam với quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người.

Triển khai Tháng Hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2020

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, tính đến 30/9/2020, trên địa bàn tỉnh có 346 người nhiễm HIV/AIDS tại 83/141 phường, xã, thị trấn, 167 người chuyển sang giai đoạn AIDS và 98 người nhiễm HIV tử vong. Riêng 9 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện thêm 12 trường hợp nhiễm HIV sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh, 2 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS và 2 trường hợp người nhiễm HIV tử vong.

Quảng Trị tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân

Trong 10 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận hơn 900 ca sốt xuất huyết, 147 ca tay chân miệng, 43 ca viêm gan A… đặc biệt có 07 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 01 ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch ở các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai có thể xảy ra, ngày 10/11/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 17/ CT-UBND về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cấp cơ sở triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân năm 2020-2021, chủ động khống chế không để dịch lây lan và bùng phát trong cộng đồng.

Triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5197/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

Tính đến nay, toàn tỉnh có 2.673 tổ hợp tác với 31.796 thành viên. Trong đó, lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp có 240 tổ hợp tác; công nghiệp – tiêu thủ công nghiệp có 642 tổ hợp tác; tín dụng 996 tổ hợp tác; thương mại, dịch vụ 50 tổ hợp tác; lĩnh vực khác 745 tổ hợp tác. Số tổ hợp tác được chứng thực theo Nghị định số 151/NĐ-CP là 431/2.673 tổ hợp tác, chiếm tỷ lệ 16%.

Tiểu thương chợ Đông Hà: Không chỉ nỗi lo thiệt hại gạo trong mưa lũ còn lo xử lý gạo hỏng để đảm bảo môi trường

Đỉnh lũ Quảng Trị đã gây thiệt hại về người và vật chất, gia súc, hoa màu của hàng trăm ngàn người dân Quảng Trị, những tiểu thương quầy hàng tầng một chợ Đông Hà hàng hóa ngập chìm trong biển nước, trong đó tiểu thương hàng gạo thiệt hại nặng nề, giờ đây phải hủy bỏ số gạo lụt ngâm thối, tìm cách chuyên chở, xử lý như thế nào để đảm bảo môi trường.
Trang 78 trong 150 << < 40 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 452
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 452
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81255230