Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" đã xác định: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước". Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân.

QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG ĐỂ BIẾN KHÁT VỌNG THÀNH HIỆN THỰC

Đón mùa Xuân mới Nhâm Dần 2022, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có cuộc trò chuyện với Báo Quảng Trị, chia sẻ những đánh giá, nhận định về một năm qua và những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021

Sáng ngày 19-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021. Hội nghị được tổ chức tại 658 điểm cầu trên cả nước với khoảng 15.500 đại biểu, trong đó có 3 điểm cầu của Trung ương tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; 53 điểm cầu cấp tỉnh; 178 điểm cầu cấp huyện; 427 điểm cầu cấp xã. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

BÁO CHÍ QUẢNG TRỊ: NỖ LỰC ĐỔI MỚI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Năm 2021, hoạt động báo chí tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác chỉ đạo, quản lý cung cấp thông tin cho báo chí và thực hiện quy hoạch phát triển báo chí địa phương. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tiếp tục nâng cao vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo, định hướng về chính trị, tư tưởng để các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng thông tin cho báo chí địa phương và phóng viên thường trú; tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách, môi trường cho các cơ quan báo chí, phóng viên hoạt động.

Năm 2021 - Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới

Là năm đầu nhiệm kỳ nên trong năm 2021, các cấp ủy đã chủ động bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tình hình thực tế của tỉnh để xây dựng Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác năm, các kết luận của Tỉnh ủy trong năm 2021 và nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng để lãnh đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Năm 2021, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm được chú trọng

Năm 2021, cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, tập trung xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình kiểm tra, giám sát, tạo nền tảng cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Công tác chính trị tư tưởng được cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng

Năm 2021, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội. Kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền đảm bảo phản ánh đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền.

Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng.

Công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân

Năm 2021, công tác dân vận của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận; triển khai, quán triệt, kiểm tra giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác hội quần chúng... Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Bảo hộ công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Lan được nhập cảnh về nước

Ngày 12/01/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khonkean, Thái Lan và Savannakhet, Lào cùng các cơ quan liên quan trong tỉnh như Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh hỗ trợ thủ tục đón 61 công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh Đông Bắc Thái Lan được nhập cảnh về nước đợt 1 năm 2022.
Trang 37 trong 146 << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 70 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 634
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 634
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78313306