Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng một số mô hình thí điểm, kiêm nhiệm

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Kết luận 34), ý kiến của các cơ quan liên quan, mới đây, Bộ Chính trị chỉ đạo cụ thể về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Thông báo kết luận số 16-TB/TW.

Nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh vừa có thời cơ, thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen, nhất là khó khăn của dịch bệnh COVID-19, mưa lũ bất thường, giá cả xăng dầu, nguyên liệu đầu vào tăng cao… đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng trị

Tỉnh Quảng Trị có 10 huyện, thị, thành phố, trong đó có 02 huyện miền núi với 125 xã, phường, thị trấn; có 38 xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; có 28 dân tộc thiểu số, đông nhất là đồng bào Bru -Vân Kiều (Vân Kiều) sau đó đồng bào Tà Ôi - PaKô (PaKô). Hiện nay, dân số đồng bào dân tộc Vân Kiều là 74.079 người, chiếm tỷ lệ 79,8%; đồng bào dân tộc Pa Kô là 18.663 người, chiếm 20,1%; Các dân tộc khác chỉ chiếm tỷ lệ 0,1%.

Một số kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Luật Xuất bản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Luật Xuất bản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012. Sau 10 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Luật Xuất bản đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới và cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực xuất bản. Có thể khẳng định rằng, Luật Xuất bản đã thực sự đi vào đời sống xã hội, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động xuất bản ngày càng phát triển, góp phần tạo nên sự phát triển nhanh chóng nhiều loại hình xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và kịp thời cung cấp thông tin cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác đối ngoại của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng

Từ đầu năm đến nay, công tác đối ngoại của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tình hình văn hóa - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác an sinh xã hội được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Một số kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo các địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội phù hợp tình hình thực tế tại mỗi địa phương.

Tôn vinh người có công với nước

Trong những ngày lịch sử của dân tộc, chắc hẳn ngày 27-7 mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trong tâm hồn, tình cảm của mỗi chúng ta. Đó không phải là ngày kỷ niệm về một sự kiện hay một nhân vật lịch sử, mà là ngày nhắc nhở chúng ta nhớ về hàng triệu triệu chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh cho sự trường tồn của Tổ quốc, của dân tộc; nhớ về những người đã và đang chịu đựng những vết thương trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Nhân dân và Đảng ta.

Công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh ngày càng được chú trọng

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 987/QĐ-TTg, ngày 9/7/2020 về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức quan triệt, học tập và nghiêm túc xây dựng các kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa các nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và sau 02 năm thực hiện đã đạt được những kết quả bước đầu khá tích cực.

Quảng Trị: đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nhưng bằng tình cảm cách mạng và trách nhiệm đã dành tâm lực để làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ; chăm sóc người có công với cách mạng; xem đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện và phát huy đạo lý truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam "Uống nước nhớ nguồn”, "Ăn quả nhớ người trồng cây".
Trang 3 trong 120 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 413
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 413
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53891441