Hoạt động của các cơ quan tư pháp được thực hiện theo tinh thần cải cách tư pháp

Quý 1, Viện KSND hai cấp đã kiểm sát, giải quyết các vụ án, vụ việc đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra các trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm, Viện KSND truy tố Tòa án tuyên không phạm tội.

Quý I/ 2023, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được chú trọng thực hiện

Về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trong quý 1, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật PCTN gắn với cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung công khai ở các lĩnh vực: Công khai các thủ tục hành chính, công khai việc phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước, công khai mua sắm tài sản công, công khai việc tuyển dụng công chức, viên chức và các chính sách xã hội...; tăng cường phân cấp quản lý cho các cấp, các ngành; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế.

Một số kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quý 1/2023

Quý I năm 2023, ngành Thanh tra đã tổ chức triển khai thực hiện 60 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 29 cuộc thanh tra hành chính (12 cuộc kỳ trước chuyển sang, 17 cuộc triển khai trong kỳ); 31 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 67 tổ chức và 234 cá nhân (3 cuộc kỳ trước chuyển sang, 28 cuộc triển khai trong kỳ).

Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị hiện có 14 đảng bộ trực thuộc (10 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, 01 đảng bộ khối, 03 đảng bộ lực lượng vũ trang); 496 tổ chức cơ sở đảng (256 đảng bộ cơ sở, 239 chi bộ cơ sở); 19 đảng bộ bộ phận và 2.206 chi bộ trực thuộc với 48.694 đảng viên (chiếm 7,22% dân số), trong đó: Đảng viên nữ: 19.151, chiếm 39,09%; đảng viên dự bị: 1.469, chiếm 3,0%; đảng viên là người dân tộc thiểu số: 3.781, chiếm 7,72%; đảng viên là người theo tôn giáo: 140, chiếm 0,29%; đảng viên là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh: 9.471, chiếm 19,33%; đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân: 101, chiếm 0,21%; đảng viên làm các ngành nông, lâm, ngư nghiệp 8.286, chiếm 16,92%; đảng viên là học sinh: 02, chiếm 0,004%; đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng 3.475, chiếm 7,095; tuổi đời bình quân của đảng viên: 45,72 tuổi.

Giá trị lý luận khoa học và thực tiễn của sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân Việt Nam

Các đây 75 năm, vào năm 1948, Bác Hồ đã dạy ngành Công an sáu điều về tư cách người công an cách mệnh mà đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị tư tưởng - lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, có tác dụng định hướng chính trị tư tưởng và hành động đối với ngành Công an - lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định chuyển giao 12 tổ chức cơ sở đảng về đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Đảng bộ tỉnh hiện có 12 tổ chức cơ sở đảng (01 đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ cơ sở) trong các chi nhánh, đơn vị thành viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị, trong đó, có 09 tổ chức đảng trực thuộc các huyện ủy, thị ủy; 03 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Một số tổ chức đảng được thành lập trên 30 năm như Đảng bộ Ngân hàng NN&PTNT Quảng Trị, Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị, Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị.

Một số tình hình thế giới nổi bật trong quý I năm 2023

Đại dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, xung đột vũ trang Nga - Ucraina... đã và đang làm cho cục diện thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn, gia tăng rủi ro đối với môi trường chính trị, an ninh quốc tế…

Quảng Trị làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân bằng y học cổ truyền và xây dựng hội đông y các cấp vững mạnh

Sau 15 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả nhất định: Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân bằng y học cổ truyền và xây dựng hội đông y các cấp vững mạnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân; cũng như bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, theo phương châm “Kế thừa, phát huy, phát triển y dược học cổ truyền, với y học hiện đại” .

Đào tạo nghề là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh

Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết này nhấn mạnh, nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời xác định, thời gian tới, cần phải coi đào tạo nghề là một trong những khâu đột phá trong xây dựng cơ cấu nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Mục tiêu hàng năm mà Nghị quyết 19 đưa ra, là đào tạo nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

Khai thác tiềm năng lợi thế, xây dựng quê hương giàu mạnh

Sinh thời, một trong những day dứt của đồng chí Lê Duẩn là làm thế nào để Quảng Trị không còn nghèo nữa. Vì vậy, mỗi lần về thăm quê, hay gặp các đồng chí lãnh đạo tỉnh đồng chí thường căn dặn “... Tổ chức tốt các ngành nghề sản xuất để ai cũng có công ăn việc làm, đời sống ngày càng được nâng cao”;“để ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành,có nhà cửa đàng hoàng...”
Trang 23 trong 150 << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 80 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 834
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 834
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81368559