Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh 

Để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15, ngày 7/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương để kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng trên địa bàn hoặc lĩnh vực quản lý (nếu có) để có phương án giải quyết dứt điểm tránh trường hợp gửi đơn thư vượt cấp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động trong việc nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là ở những địa phương, đơn vị đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để chủ động giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm và phát sinh khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra cần kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng. Triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thủy Phương

46 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 454
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 454
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73870199