Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý I năm 2023

Ngày 24/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh quý I năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thanh niên Quảng Trị (từ 16 - 30 tuổi) có 129.943 người, chiếm 20,4% dân số toàn tỉnh, chiếm 36,9% lực lượng lao động toàn tỉnh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có 14 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương; 393 cơ sở Đoàn (trong đó 212 Đoàn cơ sở, 181 Chi đoàn cơ sở) và 2.044 chi Đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở. Đoàn viên khối địa bàn dân cư có 14.183 đoàn viên; khối trường học có 20.076 đoàn viên; khối CNVC-LĐ có 2.307 đoàn viên, khối lực lượng vũ trang có 1.823 đoàn viên, khối doanh nghiệp nhà nước có 1.216 đoàn viên, doanh nghiệp ngoài nhà nước có 598 đoàn viên.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2023

Ngày 09/3/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2023 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy, Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội nghị giao ban công tác báo chí 02 tháng đầu năm 2023

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 và tháng 2/2023; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Thái Phong, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông và đồng chí Hoàng Ngọc Sỹ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo tỉnh, cùng tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan, văn phòng đại diện báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua, kết quả nổi bật, toàn diện của đất nước đã góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, vượt ngoài dự báo, nổi lên là cạnh tranh giữa các nước lớn, lạm phát gia tăng và nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới; các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh thông tin,... Tranh chấp chủ quyền và vấn đề an ninh hàng hải trên biển, nhất là khu vực Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp. Trong nước, cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đời sống của một bộ phận cán bộ, công chức, công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn…

Điều tra dư luận xã hội tiếp cận giải quyết những vấn đề người dân quan tâm

Điều tra một trong những phương pháp thu thập thông tin ngày càng trở nên phổ biến, hữu ích và chiếm vị trí quan trọng trong khoa học xã hội cũng như trong công tác quản lý. Đối với công tác dư luận xã hội, việc thực hiện điều tra dư luận xã hội đóng vai trò quan trọng, cung cấp thông tin có tính định lượng, khoa học, đảm bảo độ tin cậy. Trong Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ rõ nhiệm vụ này: “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

Kiên định và vận dụng sáng tạo

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII xác định kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy sự vững vàng về lập trường tư tưởng, vừa cho thấy tính biện chứng trong nguyên tắc vận dụng và kế thừa.

Quảng Trị tổ chức cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi viết về về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Đó là chủ đề của tháng Thanh niên Việt Nam năm 2023. Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào năm 2015, phổ biến vào năm 2017; ở Việt Nam sau đó một năm. Ngày 27/9/2019. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh “Thế trận lòng dân” là một nhân tố cực kỳ quan trọng, là sức mạnh đoàn kết nội sinh, giúp dân tộc ta giữ vững giang sơn, gấm vóc, phát triển trường tồn cho đến ngày nay.
Trang 19 trong 145 << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 40 70 110 140 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1057
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1057
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76567103