Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Tủ sách pháp luật là nơi lưu giữ, khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu của người đọc. Đây là một trong các hình thức, biện pháp giúp tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở; trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, là một công cụ hữu ích hỗ trợ trong việc tìm hiểu pháp luật, áp dụng pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành của nhà nước cũng như nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Hội nghị Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị

Ngày 12/5/2017 tại trụ sở UBND Tỉnh, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ CNTT tỉnh trong năm 2016 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017

Văn phòng tỉnh ủy tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017

Sáng nay, ngày 9/5/2017, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc các lớp tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ Tỉnh

Công tác DS/KHHGĐ: Thách thức và giải pháp

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 47- NQ/TW, ngày 22/3/2005, của Bộ Chính trị khóa IX “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình” và Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/7/2006, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) “Về công tác dân số - gia đình và trẻ em trong thời kỳ CNH-HĐH”, công tác dân số kế hoạch gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng:

Hướng đến mục tiêu toàn dân được sử dụng thực phẩm an toàn

An toàn thực phẩm (ATTP) có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã hội. An toàn thực phẩm không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển giống nòi; kinh tế, văn hoá, xã hội và giao lưu thương mại. Chính vì vậy, vấn đề an toàn thực phẩm không chỉ ở nước ta mà được cộng đồng quốc tế coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu bảo đảm an sinh xã hội.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị: mở rộng đại lý thu BHYT

Những năm qua, công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị- xã hội. Một trong những yếu tố góp phần làm nên kết quả đó chính là Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã mở rộng đại lý thu bảo hiểm y tế đến tận cơ sở.

Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Trị triển khai Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội; Chiến lược, chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 138/CP ngày 4/1/2017 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Trị) đã xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2017.

Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ quý II/2017

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, quý II/2017, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo tập trung các nhóm nhiệm vụ sau:

Đảng uỷ Quân sự tỉnh ban hành Chỉ thị về xây dựng chi bộ ‘3 tốt, 3 không’

Tại Chỉ thị số 488-CT/ĐU ngày 17/4/2017 của Đảng uỷ Quân sự tỉnh Quảng Trị nêu rõ nội dung của xây dựng chi bộ 3 tốt là: (1) Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt. (2) Giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt. (3) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt.

Bảo hiểm Xã hội Quảng Trị: Thanh tra, kiểm tra thu hồi gần 16 tỷ đồng

Trong 5 năm (2012-2016), Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quàng Trị đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 104 đơn vị (trong đó 66 đơn vị sử dụng lao động (doanh nghiệp) và 38 cơ sở khám chữa bệnh BHYT).
Trang 142 trong 150 << < 40 80 110 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1003
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1003
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81538607