Hiệp thương phối hợp thông nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên cơ sở phát huy vai trò của Mặt trận và tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức thành viên Mặt trận; đảm bảo từng nội dung của cuộc vận động được phối hợp thực hiện hiệu quả, tránh chồng chéo, bỏ sót, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đã hiệp thương, phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy trển khai Kế hoạch Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐUK, ngày 12 tháng 4 năm 2017, của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về việc triển khai Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2020, BTV Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh uỷ triển khai Kế hoạch Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh uỷ đã căn cứ sự lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh để xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn lần thứ V theo phương châm “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, thiết thực”.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tháng 4/2017 đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện, nổi rõ:

Ban Nội chính Tỉnh uỷ triển khai công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 10

Thực hiện Chương trình công tác toàn khoá, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 14/8/2012 của Tỉnh uỷ khoá XV “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo trong tình hình mới” trình Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 10.

Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em

Để tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em - là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến tâm lý của mỗi gia đình và nghiêm trọng hơn là đến sự sống còn và phát triển của trẻ em, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề nghị các cấp Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ và gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão.

Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Tủ sách pháp luật là nơi lưu giữ, khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu của người đọc. Đây là một trong các hình thức, biện pháp giúp tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở; trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, là một công cụ hữu ích hỗ trợ trong việc tìm hiểu pháp luật, áp dụng pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành của nhà nước cũng như nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Hội nghị Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị

Ngày 12/5/2017 tại trụ sở UBND Tỉnh, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ CNTT tỉnh trong năm 2016 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017

Văn phòng tỉnh ủy tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017

Sáng nay, ngày 9/5/2017, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc các lớp tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ Tỉnh

Công tác DS/KHHGĐ: Thách thức và giải pháp

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 47- NQ/TW, ngày 22/3/2005, của Bộ Chính trị khóa IX “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình” và Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/7/2006, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) “Về công tác dân số - gia đình và trẻ em trong thời kỳ CNH-HĐH”, công tác dân số kế hoạch gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng:
Trang 139 trong 148 << < 40 70 110 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 2
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79682624