Công tác Khuyến học Quảng Trị- một năm nhìn lại

Năm 2023, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể các cấp và sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học trong tỉnh, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 – 2030

Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ chính thức với 189/193 quốc gia, có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với trên 224 nước, vùng lãnh thổ, ký 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với trên 60 đối tác, đã có 71 đối tác công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường.

Quảng Trị: chủ động đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ trong năm 2023

Xác định văn hóa, văn nghệ là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, năm 2023, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh, đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Nâng cao năng lực tiếp nhận và sức đề kháng của cán bộ, đảng viên đối với sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật nước ngoài

Cùng với quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng sâu rộng, các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật vào nước ta ngày càng nhiều cả về số lượng, loại hình, qua rất nhiều kênh khác nhau. Để đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực tiếp nhận và sức đề kháng đối với các sản phẩm văn hóa, văn nghệ nước ngoài du nhập vào nước ta, cần thiết có sự kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo về chính trị và văn hóa.

Mối quan hệ trong “xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng, xây dựng Đảng về đạo đức”

Để đưa đất nước phát triển nhanh hơn và thật sự bền vững, Đảng Cộng sản Việt Nam phải thật sự là trí tuệ, là lương tâm, là đạo đức; Đảng phải huy động được sức mạnh mọi mặt của đất nước, phải tạo được sự đồng thuận, sự đoàn kết và giữ vững được niềm tin của toàn thể dân tộc. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là sự suy thoái về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức và lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác cán bộ, Người cho rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Quan điểm của Đảng ta về kinh tế số và phát triển kinh tế số

Ở nước ta thuật ngữ kinh tế số được chính thức đề cập trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước gần đây. Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019, của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã xác định: “nội dung cốt lõi của chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số”.

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy

Ngày 01/12/2023, Ban Bí thư ban hành Quy định số 137-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy (thay thế Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018). Quy định có 4 chương, 15 điều, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ gồm: Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận, ban nội chính. Ngoài các cơ quan nêu trên, khi Bộ Chính trị quyết định thành lập thêm cơ quan khác, Ban Bí thư sẽ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cho cơ quan đó. Theo quy định mới này, có một số nội dung mới đáng chú ý so với Quy định 04-QĐi/TW như sau:

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 12/2023 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023

Sáng 8/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, sự tham gia của đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”

Ngày 07/12/2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Trị tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” đã đến thăm, tặng quà các gia đình tín đồ đạo Công giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Triệu Phong. Đồng chí Kiều Khánh Dũng, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đồng chí Mai Xuân Tâm, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.
Trang 13 trong 152 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 60 90 120 150 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1568
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1568
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81960851