Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị

Công nghệ sinh học bao gồm tất cả các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ có sử dụng các hệ thống sống, các cơ thể sống, các quá trình sinh học hoặc các dẫn xuất từ chúng để sản xuất (nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp y dược và thực phẩm; phát triển và quản lý hệ sinh thái và môi trường bền vững) hoặc chế biến, biến đổi thành vật liệu, năng lượng và các sản phẩm có giá trị gia tăng khác nhau. Nhờ những đóng góp to lớn của công nghệ sinh học mà của cải và phúc lợi xã hội của nhiều nước trên thế giới tăng đột biến, chất lượng cuộc sống được tăng cao, lối sống và phương thức sản xuất biến đổi tích cực đến mức trước đó con người khó hình dung.

Quảng Trị: Những kết quả tích cực của năm học 2022 – 2023

Năm học 2022-2023, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ, chia sẻ của Nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Ngành Giáo dục, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quảng Trị với các giải pháp thu hút nguồn lực phát triển tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây

Hành lang Kinh tế Đông - Tây ra đời theo sáng kiến của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Nhật Bản từ năm 1998 với mục đích nhằm thúc đẩy phát triển và hội nhập kinh tế giữa 4 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Mianma. Phần tuyến hành lang trên lãnh thổ Việt Nam bắt đầu từ cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) qua Đông Hà đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) dài khoảng 250 km.

Phát huy vai trò chức sắc, chức việc các tôn giáo tiêu biểu tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo là bộ phận không thể tách rời của đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam, là một bộ phận không thể thiếu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi tín ngưỡng, tôn giáo mang những nét văn hóa riêng nhưng đều hướng đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Cách mạng tháng tám 1945- Luồng gió mới cho nền văn học, nghệ thuật Việt Nam

Cách mạng tháng Tám 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do; mang đến sự hồi sinh kỳ diệu cho dân tộc và khởi động một nền văn hóa mới. Không khí và sự thành công của cuộc cách mạng như một luồng gió mới tác động trực tiếp đến Nhân dân, trong đó có văn nghệ sĩ, truyền cho họ những cảm xúc mới mẻ được hiện thực hóa bằng các sáng tác nghệ thuật, tạo nên một diện mạo mới cho nền văn học, nghệ thuật (VHNT) nước nhà.

Nhận diện, đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng - những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một trong những thủ đoạn tinh vi của nghĩa đế quốc và các phần tử phản động, là “xương sống” trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Bản chất của thủ đoạn này là tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, chính trị; sự “hoài nghi”, “xét lại” trong Nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, loại bỏ Đảng trong đời sống chính trị của đất nước, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã và đang dày công xây đắp.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới hiện nay

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi có ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn, để lại nhiều bài học lịch sử vô giá cho cách mạng Việt Nam trong tiến trình phát triển. Trong đó, bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là bài học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, đã được Đảng ta kế thừa, vận dụng thành công trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả hơn ở mỗi cán bộ, đảng viên

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Người theo Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của trung tâm chính trị cấp huyện trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính gương mẫu và tinh thần vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên; nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên và hội viên ở cơ sở, trong những năm qua tỉnh Quảng Trị rất quan tâm đến công tác công lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện.

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 15/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phần tham dự là báo cáo viên Tỉnh ủy, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và thông tin tại hội nghị.
Trang 12 trong 146 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 40 70 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 493
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 493
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78111411