Toả sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám

Cách đây 72 năm, chỉ trong vòng 15 ngày, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

Cách mạng tháng Tám ở Quảng Trị

Hơn bảy thập kỷ đã trôi qua, đất nước ta đã trải qua bao chặng đường lịch sử hào hùng, nhưng những ngày Cách mạng Tháng Tám luôn luôn là dấu mốc không bao giờ quên trong trang sử vẻ vang của dân tộc ta. Ngược dòng lịch sử, những năm tháng chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc cách mạng long trời, lở đất ấy, Quảng Trị chúng ta đã cùng với đất nước, sục sôi khí thế cách mạng và đầy niềm tự hào.

Quan điểm về “chống giặc nội xâm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chỉ một năm sau ngày đất nước được độc lập 2/9/1945, ngày 27/11/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh về việc “Xử phạt đối với tội đưa hối lộ cho công chức, tội công chức nhận hối lộ, biểu thủ công quỹ”. Điều này cho thấy sự cấp bách của vấn nạn chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí mà Bác Hồ gọi là “giặc nội xâm” trước nguy cơ giặc ngoại xâm đang rình rập đất nước.

Ngành Tuyên giáo Quảng Trị - Những chặng đường lịch sử vẻ vang

Công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đây là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân, biến chủ trương, đường lối, chính sách ấy thành hành động cách mạng một cách tự giác của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Cùng với cả nước, trong 87 năm qua Đảng bộ tỉnh Quảng Trị luôn xác định công tác tư tưởng, tuyên giáo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp ủy Đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác chính trị tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, biểu tượng sinh động, sáng ngời của tình đoàn kết Việt Nam - Lào những năm 1959 -1975

Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh con đường đi vào lịch sử không chỉ như một huyền thoại về ý chí, trí tuệ, lòng anh dũng, quả cảm của con người trước những thách thức nghiệt ngã của cuộc chiến tranh mà còn là một biểu hiện sinh động của tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược 1959-1975.

Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Trong các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong xã hội. Người không dùng trực tiếp các khái niệm "suy thoái" tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhưng đã đề cập đến rất nhiều căn bệnh khác nhau thể hiện sự suy thoái đó.

Nhân lên mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977- 18/7/2017) Tỉnh ủy Quảng Trị đã phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Cuộc thi được tiến hành với hai hình thức: Trắc nghiệm hàng tuần và thi viết theo các chủ đề của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương.

Tấm lòng của Bác đối với Thương binh - Liệt sĩ

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ của chúng ta đã giành sự quan tâm và tình cảm đặc biệt đối với Thương binh, gia đình Liệt sĩ và người có công với Nước.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, ngành Tuyên giáo đóng góp quan trọng vào sự nghiệp tỉnh nhà

Ngày 1-8-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền nhằm giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối cách mạng của Đảng. Ngày 1-8, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng cho phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ” nhằm lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân, nhân dân lao động vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột bất công, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết...

Tỉnh uỷ Quảng Trị giúp đỡ thành lập các chi bộ Đảng ở Trung và Hạ Lào

Ngày 21/4/1930, Tỉnh ủy Quảng Trị lâm thời được thành lập, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân tỉnh nhà. Trong hoàn cảnh bị thực dân Pháp và tay sai truy lùng ráo riết nhưng Tỉnh ủy vẫn bám sát cơ sở, bám sát phong trào, đề ra khẩu hiệu đấu tranh phù hợp để định hướng đấu tranh, lãnh đao phong trào công – nông trong toàn tỉnh; tổ chức, phát triển và thống nhất lực lượng của Đảng, tuyên truyền sâu rộng ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng Nhân dân.
Trang 12 trong 15 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 116
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 116
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5607319