Thực hiện lời chỉ dẫn của Bác về “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”- Giải pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng hiện nay

Cách đây 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Với gần 700 từ, đây là tác phẩm có giá trị to lớn trong giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên cũng như đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Xây dựng đội ngũ “công bộc của dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân là một chủ trương lớn mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay và có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, công chức cần xác định rõ vị trí của mình đã thực sự là “công bộc của dân” như lời dạy của Người.

Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, từ tháng 1/2019 đến nay, các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của từng đơn vị trên cơ sở số lượng phòng không tiệm cận mức tối đa theo quy định, mỗi cơ quan đều giảm từ 1-2 phòng.

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Lễ phát động “Tháng nhân đạo” và khai mạc hội trại sức mạnh nhân đạo năm 2019

Ngày 06/5/2019, tại thị trấn Cửa Việt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ phát động “Tháng nhân đạo” và khai mạc Hội trại " Sức mạnh nhân đạo" năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.

Nêu gương - giải pháp quan trọng nhằm tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã từng căn dăn: “Muốn người ta theo, mình phải làm gương trước”. Người khẳng định rằng: Đối với các dân tộc phương Đông thì “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, “Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Triển khai kế hoạch phát động “Đợt cao điểm Vì người nghèo” năm 2019

Quỹ “Vì Người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2018 đã huy động được 21.283.787.000 đồng, đạt 116,07% so với năm 2017, 118,24% chỉ tiêu cam kết với Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; qua đó đã hỗ trợ xây dựng 315 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 129 nhà ở cho hộ nghèo, vượt hơn 48% so với năm 2017, góp phần giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên giảm nghèo, thoát nghèo bền vững.

THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC MÃI MÃI LÀ NGUỒN SỨC MẠNH TO LỚN CỖ VŨ DÂN TỘC TA VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã kết thúc thắng lợi bằng cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội trong thế kỷ XX do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng và mốc son chói lọi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG – BẾN HẢI VÀ LỄ HỘI THỐNG NHẤT NON SÔNG

Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải là tên gọi gắn liền với cụm di tích lịch sử bao quanh bờ sông Bến Hải và cầu Hiền Lương – nơi được coi là tâm điểm thể hiện cao nhất những vấn đề lịch sử về một thời kỳ gần 20 năm chia cắt đau thương của hai miền Nam - Bắc và cũng là nơi chứng kiến cuộc đấu tranh bền bỉ, bi hùng của cả dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Nội dung Chỉ thị đã đánh giá tình hình xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, kết quả và những mặt còn hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, đồng thời chỉ rõ, để tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế này.

Học tập và làm theo lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Thi đua yêu nước là mục tiêu, động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng thi đua yêu nước của Người mãi mãi soi sáng, dẫn đường toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trang 1 trong 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 182
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 183
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7507917