“BỨC THƯ GỬI ĐỒNG BÀO, ĐỒNG CHÍ, MẤY LỜI DẶN TRƯỚC LÚC ĐI XA”

Khi giao cho đồng chí Vũ Kỳ, Thư ký riêng của mình tập tài liệu “Tuyệt đối bí mật”, Bác Hồ nói “đây là bức thư gửi đồng bào đồng chí, mấy lời dặn trước lúc đi xa” và Bác dặn khi nào Bác mất mới giao cho Bộ Chính trị công bố. Đó chính là bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và dân tộc ta, chứa đựng những điều linh thiêng, có giá trị thời đại sâu sắc, thể hiện sức sống và ý nghĩa trường tồn với thời gian.

Quảng Trị đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo của con người đã diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra trong hiện tại. Qua bao thế kỷ, các hoạt động sáng tạo ấy đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống thị hiếu thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình. Đó chính là một hệ thống hữu cơ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo, tích lũy thông qua hoạt động thực tiễn. Mỗi quốc gia, dân tộc, muốn phát triển bền vững và ổn định phải xây dựng văn hoá, phát triển văn hóa và con người, gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, ổn định chính trị, xã hội trên tinh thần “tiếp thêm sức mạnh của nền văn hóa đương thời và nâng nó lên ngang tầm với sự phát triển kinh tế và sự phồn vinh của xã hội”.

CẦN CÓ HÀNH ĐỘNG TƯ TƯỞNG THIẾT THỰC

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng và kịp thời của Đảng ta, chỉ dẫn hành động tư tưởng của hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

NGƯỜI PHỤ NỮ MỘT LÒNG VÌ ĐẢNG, CÁCH MẠNG VÀ TẤM LÒNG NẶNG NGHĨA ÂN TÌNH VỚI CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

Hàng năm, cứ vào dịp ngày 27/7, tôi thường về thăm bà và thành kính thắp nén hương thơm cho các anh hùng liệt sỹ, năm nay khác với mọi năm, tôi đến sớm hơn, ngoài mục đích trên còn một việc khá quan trọng mà tôi đã thầm hứa với bản thân mình đó là gom góp những câu chuyện bà kể để phác họa lên một bức tranh sống động nhất về ký ức một thời đạn bom và phẩm chất kiên trung, gan dạ, anh hùng của người phụ nữ Việt Nam trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt đầy máu, nước mắt nhưng rất đỗi vinh quang và tự hào, người tôi muốn nói đến đó là bà Nguyễn Thị Bốn, ở khu phố Đại Áng, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 25/7/2019, Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019 -2024 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Sách Thực và đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong BTVTU, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh tỉnh, lãnh đạo MTTQVN tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ VNAH, AHLLVTND, AHLĐ thời kỳ đổi mới cùng 250 đại biểu chính thức. Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội.

TIẾP TỤC PHÁT HUY BẢN CHẤT, TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NANAG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TRONG TỈNH, XÂY DỰNG QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nhân Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh đã tinh giản 1.245 biên chế

Trên cơ sở đánh giá kết quả hơn 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ “về chính sách tinh giản biên chế” và Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị “về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 79/KL/TU ngày 16/5/2018, đề ra những giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết 39-NQ/TW.

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW trên địa bàn tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tổ chức 02 Hội nghị trực báo về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW để rà soát, đánh giá, đôn đốc tiến độ thực hiện. Đến nay, đã hoàn chỉnh phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến sau sắp xếp giảm 23 xã, tăng 01 phường; giảm khoảng 440 cán bộ, công chức và 352 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Hoàn chỉnh Đề án sắp xếp 1.082 thôn, bản, khu phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô số hộ gia đình, xuống còn 799 thôn, bản, khu phố (630 thôn, bản, 169 khu phố); qua đó giảm được 283 thôn, bản, khu phố (228 thôn, 55 khu phố) và 849 người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Jhân dân, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.
Trang 1 trong 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 220
    • Thành viên Thành viên 6
    • Tổng Tổng 226
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9188450