Giải Búa liềm vàng năm 2023: Các tác phẩm thể hiện rõ “chất” xây dựng Đảng

Kể từ mùa giải đầu tiên năm 2017 đến nay, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng do Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức đã trở thành một thương hiệu uy tín, giải thưởng danh giá đối với các nhà báo. Từ định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã hưởng ứng và triển khai tổ chức giải từ năm 2017. Ở những mùa giải đầu tiên, “chất” xây dựng Đảng trong các tác phẩm tham gia còn chưa đồng đều, nhưng đến nay, chất xây dựng Đảng có thể thấy được hết ở các loại hình báo chí.

GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2023 TỈNH QUẢNG TRỊ NHIỀU TÁC PHẨM CHẤT LƯỢNG, ĐỀ TÀI MỚI

Giải Búa liềm vàng năm 2023 tỉnh Quảng Trị đã thu hút đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cán bộ, đảng viên trong và ngoài tỉnh tham gia. Giải Búa liềm vàng lần này với nhiều tác phẩm chất lượng, đề tài mới, phong phú hơn về thể loại đã tạo hiệu ứng lan tỏa, khơi nguồn động viên, khuyến khích để các phóng viên các cơ quan báo chí và các cán bộ, đảng viên tích cực tham gia nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng.

Đảng ta tiếp tục khẳng định đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng chiến lược, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng

Tháng 02/1930, qua thời gian chuẩn bị về tư tưởng, lý luận, tổ chức và cán bộ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc; thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, vạch ra những vấn đề cơ bản về đường lối Cách mạng Việt Nam. Trong đó, có những nội dung về yêu cầu tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đó là cơ sở quan trọng để sau đó Đảng ta xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Quảng Trị góp phần phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, củng cố niềm tin giữa Đảng và Nhân dân.

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 -2028. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm sau:

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

Kể từ ngày thành lập đến nay, Hội Nông dân Việt Nam đã trải qua 7 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc lịch sử quan trọng khẳng định vị trí, vai trò to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm sau:

DẤU ẤN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI

Cách đây 106 năm, đã diễn ra sự kiện “làm rung chuyển thế giới”: Cách mạng tháng Mười Nga thành công, khai sinh ra chế độ XHCN đầu tiên trong lịch sử loài người ở nước Nga và sau đó là Liên bang Xô-Viết.

CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

Kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc lịch sử quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Cách đây 106 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vic, đứng đầu là lãnh tụ V.I. Lênin, một cuộc cách mạng xã hội đã nổ ra ở Nga, lật đỗ chế độ Nga hoàng, xây dựng Nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới, mở ra con đường giải phóng, giành độc lập, tự do đối với các quốc gia, dân tộc bị áp bức, bóc lột. Đối với nước ta, những thành công và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo giành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, mà còn là những chỉ dẫn vô cùng quý giá với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).
Trang 1 trong 69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 573
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 573
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71322475