HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Jhân dân, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Quảng Trị làm tốt công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

Nguồn nhân lực có vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Tại Quảng Trị thời gian qua, việc đào tạo nguồn nhân lực đã được chú trọng, tuy nhiên để đáp ứng với yêu cầu đổi mới thì vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập sâu, đang đón đầu các cơ hội đầu tư thì vấn đề đào tạo nguồn nhân lực vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra cần có những giải pháp cấp bách cũng như chiến lược lâu dài để đáp ứng với nhu cầu thực tiễn.

Phụ nữ Quảng Trị học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất

Với phương châm học và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ bé, giản dị trong đời sống hàng ngày, trong những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong toàn tỉnh đã gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chủ đề năm và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cụ thể hoá vào chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khoá bằng các hoạt động cụ thể và thiết thực; đồng thời gắn với việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”.

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – VĂN KIỆN LỊCH SỬ VÔ GIÁ, CHỨA ĐỰNG TẦM TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI

Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta đến nay vừa tròn 50 năm (1969-2019). Trrước lúc đi xa Người không chỉ để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn, một sự nghiệp lớn mà Người còn để lại bản Di chúc lịch sử, một văn kiện vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được xác định nhất quán và xuyên suốt trong các nghị quyết của Đảng. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 13-NQ/TW).

Luận bàn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị trong cán bộ đảng viên và tầng lớp trí thức

Trong thời gian qua, xuất hiện những bài viết có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến tự chuyển hóa của một vài trí thức đảng viên. Trên không gian mạng, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội về chính trị đã triệt để lợi dụng, tán phát nhằm phủ nhận thành quả cách mạng, nói xấu Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp trí thức là việc làm cực kỳ quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở mỗi cán bộ, đảng viên.

TỈNH QUẢNG TRỊ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ VIỆC GẮN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHOÁ XII

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn và có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, mang lại kết quả rất thiết thực.

BƯỚC CHUYỂN BIẾN TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Để thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ của Chỉ thị 05-CT/TW, 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp, cách làm mới.

30 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN - CON SỐ MANG Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM LẬP LẠI TỈNH QUẢNG TRỊ (01/7/1989 – 01/7/2019)

Năm 2019 đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển của tỉnh Quảng Trị - tròn 30 năm tỉnh Quảng Trị được lập lại (01/7/1989 - 01/7/2019). Kỷ niệm 30 năm tỉnh nhà được tái lập là dịp để khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị trong 30 năm qua và thông qua đây để quảng bá sâu hơn về mãnh đất và con người Quảng Trị đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thực hiện lời chỉ dẫn của Bác về “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”- Giải pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng hiện nay

Cách đây 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Với gần 700 từ, đây là tác phẩm có giá trị to lớn trong giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên cũng như đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong bối cảnh hiện nay.
Trang 1 trong 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 244
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 245
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8102803