TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NGẪM VỀ NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư “Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15 năm qua, tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”.

Những công trình thanh niên ý nghĩa trong tháng 7/2020

Tháng 7 về trên đất Quảng Trị sôi nổi với nhiều phong trào hành động cách mạng, nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam của tuổi trẻ Quảng Trị. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thắp lửa truyền thống cho mỗi đoàn viên, thanh niên xây dựng những công trình thanh niên ý nghĩa, thiết thực, mang đậm dấu ấn thanh niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

SỨC MẠNH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO LÀ SỨC MẠNH TỔNG HỢP QUỐC GIA

Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, vấn đề bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề mang tính nguyên tắc, không thể nhân nhượng và trở thành điều thiêng liêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Đối với nước ta, vấn đề Biển Đông đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng giải quyết, vì mục tiêu tối thượng lợi ích đất nước,góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị và môi trường hòa bình trong khu vực, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với bao thế hệ cha ông chúng ta đã xây dựng, gìn giữ, phát triển từng tấc đất, mặt nước, vùng trời của Tổ quốc.

Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, 15 năm qua, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt nhận thức đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác gia đình, đặc biệt là nhận thức của Nhân dân về vai trò, vị trí của gia đình trong giai đoạn hiện nay.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”

Ngày 27/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 177-CTHĐ/TU thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”.

THỬ BÀN VỀ PHẨM CHẤT CẦN CÙ CỦA CON NGƯỜI QUẢNG TRỊ

Phẩm chất cần cù, chịu khó, chịu khổ, nhẫn nại đến mức cam chịu là một đặc điểm chung của tất cả những cư dân nông nghiệp trồng lúa nước. Con người Quảng Trị đương nhiên cũng không thể ngoại lệ.

Một số vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu đề tài “Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển”

Quảng Trị là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa; có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tên Quảng Trị chỉ có từ đời Gia Long, nhưng mảnh đất này hiển nhiên đã tồn tại từ nghìn năm, trên bản đồ nước Văn Lang. Những biến thiên lịch sử trải từ thế kỷ này sang thế kỷ khác cùng với sự hình thành những cộng đồng dân cư đa sắc màu đã tích tụ, hình thành nên nhiều tầng văn hóa khác nhau. GS Trần Quốc Vượng, khi nhận xét về văn hóa Quảng Trị, đã viết: “Cội rễ văn hóa Quảng Trị có gốc rất sâu, rễ rất bền, các bão tố của thiên nhiên khắc nghiệt và phong ba của xã hội loạn li, không dễ gì “đào tận gốc, trốc tận rễ” được cây văn hóa Quảng Trị...” .

TỈNH QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN GẮN VỚI CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG - AN NINH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Quảng Trị là một tỉnh nằm trong dải đất miền Trung, có tiềm năng, lợi thế về biển, với 75 km chiều dài bờ biển trải dài trên 12 xã, thị trấn giáp biển và 4 xã có cửa lạch của huyện Hải Lăng đến huyện Vĩnh Linh; là đầu mối giao thông quan trọng trên tuyến đường huyết mạch của hành lang kinh tế Đông - Tây nối với Lào - Thái Lan - Mianmar qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến các cảng biển Miền Trung như: Cửa Việt, Chân Mây, Đà Nẵng, Vũng Áng... Ngoài khơi có đảo Cồn Cỏ cách đất liền (Mũi Lay) 13 hải lý với diện tích tự nhiên khoảng 2,3 km¬2.

TẤM LÒNG BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với công tác Thương binh, Liệt sĩ. Người cho rằng “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình Liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”.
Trang 1 trong 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 132
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 132
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17134738