Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1239-CV/VPTW/nb 27/03/2017 Văn phòng Trung ương Đảng V/v thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong các điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
377/QĐ-TTg 25/03/2017 Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành  Luật Hợp tác xã năm 2012
47-KH/TU 22/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
22-HD/VPTW 22/03/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn về ban hành một số văn bản của các cơ quan lãnh đạo đảng cấp tỉnh, thành phố
408/QĐ-LĐTBXH 20/03/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công
95-TB/BCT 20/03/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị
03-KL/BTCTW 16/03/2017 Ban Tổ chức Trung ương Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017
85-KH/BTGTW 13/03/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Kế hoạch tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2017
46-KH/TU 13/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng” 
771-KH/BDVTW 08/03/2017 Ban Dân vận Trung ương Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017
349-HD/CT 08/03/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của BBTTWĐ (khoá XII) về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam
44-KH/TU 08/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”
07/3/2017 07/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản và thư điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
465-QĐ/TU 07/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh QT
49-KL/TU 06/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận của BTVTU về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017
12-CT/TU 02/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
458-QĐ/TU 01/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định v/v thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
505/CT-BGDĐT 28/02/2017 Các cơ quan khác Chỉ thị về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
69-NQ/BCSĐ 27/02/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Nghị quyết thực hiện số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"
13-BTĐP/VPTWĐ 27/02/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Bản tin địa phương số 13
Trang 9 trong 13 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 102
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 102
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 4456375