Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
993/CT-BGDĐT 12/04/2019 Các bộ, ban, ngành Trung ương Chỉ thị v/v tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
90-HD/BTGTW 10/04/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tich HCM và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người
12-QĐ/UBKTTW 25/03/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Quy định việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng
33-CT/TW 18/03/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
86-HD/BTGTW 13/03/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động " Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
06/CP-TTg 12/03/2019 Chính phủ Chỉ thị về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
85-HD/BTGTW 08/03/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
179-QĐ/TW 25/02/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
11-QĐi/TW 18/02/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
84-HD/BTGTW 14/02/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 33-NQ/TW của BCHTW (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
05-KL/BTCTW 01/02/2019 Ban Tổ chức Trung ương Kết luận HN toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
45-KL/TW 01/02/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của BBT khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
06-KL/TW 30/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ năm 2019
43-NQ/TW 24/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
45-NQ/TW 24/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
30-CT/TW 22/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị về tăng cường sự lãng đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
31-CT/TW 22/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam
28-CT/TW 21/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
39-NQ/TW 15/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
27-CT/TW 10/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Trang 2 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 164
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 164
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9670579