Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
01-CT/TW 22/03/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
26-QĐi/TU 04/03/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về tổ chức lễ tang đối với người có công với cách mạng và cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
01-QĐ/TU 02/03/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về trách nhiệm của các ban đảng Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh và các huyện, thị, thành uỷ, ĐUTT trong công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND
03-CT/TU 15/02/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập
04/CT-TTg 04/02/2016 Chính phủ Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
02-CT/TU 28/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
13-CTr/TU 15/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ  giai đoạn 2015- 2030”
09-CT/TU 14/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
10-CT/TU 14/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị   Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
01-QC/TU 30/11/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy chế tổ chức và hoạt động Báo cáo viên Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020
01-KL/TU 27/11/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận HN lần thứ 2, BCH Đảmg bộ tỉnh khoá XVI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2016
58-HD/VPTW 12/11/2015 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn xác định và ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
59-HD/VPTW 12/11/2015 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của lưu trữ cơ quan huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc thành ủy, tỉnh ủy
1707-QĐ/TU 27/05/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định v/v ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Kho Lưu trữ lịch sử Tỉnh uỷ Quảng Trị
48-HD/VPTW 11/03/2015 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn công tác Văn thư trong các cơ quan tổ chức chính trị – xã hội
270-QĐ/TW 06/12/2014 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam
29-QĐ/VPTW 25/12/2013 Văn phòng Trung ương Đảng Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trong các tỉnh thành ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương
01/2011/QH13 11/11/2011 Văn phòng Quốc hội Luật Lưu Trữ
35-HD/VPTW 18/10/2010 Ban chấp hành Trung ương Đảng Hướng dẫn thực hiện “Bảng thời hạn bảo quản mẫu những tài liệu chủ yếu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng cấp tỉnh” và “Bảng thời hạn bảo quản mẫu những tài liệu chủ yếu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng cấp huyện”
22-CT/TU 10/05/2010 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác Văn thư – lưu trữ của cấp ủy Đảng
Trang 18 trong 18 << < 11 12 13 14 15 16 17 18
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 191
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 191
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17034512