Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1572-CT/BGDĐT 12/05/2016 Các cơ quan khác Chỉ thị v/v tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên
07-CT/TW 09/05/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
03-QĐ/TU 29/04/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị V/v Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh
769/CT-KTNN 29/04/2016 Các cơ quan khác Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông  qua hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
02-KL/TW 26/04/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Ban Bí thư về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, HĐH
01-NQ/TU 15/04/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020
03-CT/TW 08/04/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X
05-CT/TU 05/04/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan lĩnh vực tư pháp
01-KL/TW 04/04/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2030
01-KL/BTCTW 02/04/2016 Ban Tổ chức Trung ương Kết luận Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016
02-CT/TW 31/03/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI 
02-QĐ/TU 30/03/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định về nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tiỉn về tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản các xã, thị trấn biên giới
01-CT/TW 22/03/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
26-QĐi/TU 04/03/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về tổ chức lễ tang đối với người có công với cách mạng và cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
01-QĐ/TU 02/03/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về trách nhiệm của các ban đảng Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh và các huyện, thị, thành uỷ, ĐUTT trong công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND
03-CT/TU 15/02/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập
04/CT-TTg 04/02/2016 Chính phủ Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
02-CT/TU 28/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
13-CTr/TU 15/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ  giai đoạn 2015- 2030”
09-CT/TU 14/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Trang 17 trong 18 << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 199
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 199
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12959498