Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 349-HD/CT Các bộ, ban, ngành Trung ương: Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của BBTTWĐ (khoá XII) về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam


349-HD/CT
08/03/2017
Trung tướng Đỗ Căn

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của BBTTWĐ (khoá XII) về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Các bộ, ban, ngành Trung ương
Hướng dẫn

: A6BDDD81914948FEB2E93FF2C9255D72.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 117
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 118
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5607439