Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2018

Hội đồng thi nâng ngạch năm 2018 vừa có Thông báo số 03-TB/HĐ, ngày 15/11/2018 về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin giới thiệu để các đồng chí biết (có file đính kèm).

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Trong các ngày 29 và 30/10/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy về Đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy bên trong của các đơn vị theo Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư.

Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, ngày 23/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND “về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy định đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về "Đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú" (sau đây gọi tắt là Quy định 76) nhằm tăng cường quản lý đảng viên, để đảng viên thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm gắn bó mật thiết với Nhân dân, đồng thời cũng là điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động và các quan hệ xã hội của đảng viên, góp ý kiến xây dựng cho đội ngũ đảng viên đang công tác nói riêng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, giúp đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Thực hiện tốt quy định 76 cũng là cơ hội thuận lợi để cấp ủy nơi cư trú động viên, khai thác khả năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý về nhiều lĩnh vực của đảng viên đương chức vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Nhiều năm qua, Quy định số 76 trở thành nhịp cầu nối giữa cấp ủy, cơ quan nơi đảng

10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 3/9/2008, của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện – suy nghĩ của những người trong cuộc

Trong điều kiện bùng nổ thông tin với sự phát triển của mạng xã hội và những hệ lụy đi kèm như hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên ở sở sở nói riêng cần được bồi đắp nhiều hơn các kiến thức về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng trước những thông tin xấu độc do mạng xã hội mang lại.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền

Công tác giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, qua đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Hướng dẫn khi sử dụng Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh lần đầu

Để sử dụng Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Quảng Trị có thể dùng các trình duyệt, như: google chrome, Mozilla Firefox. IE…để truy cập.

Hiệu quả hai mặt từ mô hình trồng nấm rơm

Hướng đến phát triển kinh tế bền vững, lâu dài từ việc sử dụng rơm, rạ để sản xuất nấm rơm an toàn, sạch và dinh dưỡng cao đồng thời tạo ra một lượng phân bón hữu cơ từ rơm rạ sau khi sản xuất cung cấp cho cây trồng, nhiều hộ nông dân Hải Lăng được đào tạo và hành nghề trồng nấm rơm, đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Thông báo số 779-TB/BTCTU thông báo danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin giới thiệu để các đồng chí biết, tham khảo (có file đính kèm, có bổ sung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII)
Trang 8 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 200
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 200
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11103666