Năm 2019, công tác chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực

Cùng với xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đạt được những kết quả quan trọng.

Quyết định về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng Quyết định 1657-QĐ/HĐ về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 (có tài liệu kèm theo)

Quyết định về phê duyệt kết quả trúng tuyển đối với thí sinh thuộc đối tượng thu hút, tạo nguồn vào công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH năm 2019

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng tải Quyết định số 1638-QĐ/TU, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt kết quả trúng tuyển đối với thí sinh thuộc đối tượng thu hút, tạo nguồn vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị xã hội năm 2019 (kèm theo Quyết định số 1638-QĐ/TU)

Thông báo về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 12 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng Thông báo số 748-TB/TU, ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 12 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản đính kèm)

ĐỂ THỰC HIỆN TỐT TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG SINH HOẠT ĐẢNG

Tự phê bình và phê bình là một trong những quy luật phát triển của Đảng ta, là biện pháp để tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN PHÁT TRIỂN

Xác định vai trò đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng đối với nền kinh tế, những năm gần đây, tỉnh ta đã chủ động đổi mới công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư; linh hoạt trong triển khai các các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân.

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo lụa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý 04 xe ô tô của cơ quan Tỉnh ủy đã qua sử dụng (có văn bản kèm theo)

ĐỂ CÓ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THAM MƯU NGANG TẦM NHIỆM VỤ

Theo từ điển Tiếng Việt, tham mưu là “hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng độc đáo, sáng tạo, có cơ sở khoa học, các sáng kiến, các phương án tối ưu, những chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc đặt ra và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, hàng năm của cơ quan, đơn vị nhằm đạt kết quả cao nhất”. Như vậy, ở những mức độ, quy mô khác nhau đều không thể thiếu tổ chức công tác tham mưu để đảm bảo hoạt động lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, hay nói cách khác, công tác tham mưu có vị trí đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc của tất cả các tổ chức. Đối với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là một đảng duy nhất cầm quyền, công tác tham mưu của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt.
Trang 4 trong 21 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 185
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 185
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15929513