Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quan tâm chăm sóc bệnh nhân nghèo

Bệnh nhân nghèo là những người có hoàn cảnh khó khăn lại mang trong mình bệnh tật, cuộc sống rất vất vả. Hiểu được điều đó, UBMTTQ tỉnh Quảng Trị phát huy vai trò của mình, luôn quan tâm chăm sóc, thăm hỏi và động viên những người bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, một trong những việc làm ý nghĩa đó là ủng hộ và phát triển quỹ “Nồi cháo tình thương vì bệnh nhân nghèo” của bệnh viện.

Một số cách làm mới, sáng tạo của huyện Hải Lăng trong tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng

Huyện Hải Lăng luôn xác định công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và xem đây là tiền đề quan trọng bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Trong những năm qua, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng theo hướng kịp thời, sâu rộng.

Cam Lộ: Chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Trị về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ khóa XV đã đề ra Nghị quyết số 02-NQ/ HU về nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thế mạnh của địa phương, đã tập trung rà soát, quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn.

sư đoàn 968 thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng

Trong 5 năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 968 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều tập thể, cá nhân của Sư đoàn được các cấp khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Sư đoàn ngày một vững mạnh.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong những tháng đầu năm 2018

Đảng bộ Khối hiện có 2.523 đảng viên sinh hoạt trong 57 TCCS Đảng trực thuộc (29 Chi bộ cơ sở, 28 Đảng bộ cơ sở với 184 chi bộ trực thuộc). Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối là tổ chức Đảng tại các Sở, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh. Đội ngũ cán bộ đảng viên có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị khá cao; nhiều đảng viên là cán bộ chủ chốt của tỉnh, là cán bộ tham mưu, phục vụ trực tiếp sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; góp phần trong việc xây dựng, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Huyện Cam Lộ tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm, có tính đột phá trong năm 2018

Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong năm 2018, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng quán triệt, triển khai và ban hành Kết luận số 93-KL/HU về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng, các phòng ban ngành, đoàn thể căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Đại hội Thi đua Quyết thắng lần thứ VI, giai đoạn 2013 - 2018

Ngày 25-10-2018, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lần thứ VI, giai đoạn 2013 - 2018. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu các cơ quan Quân khu. Dự đại hội còn có đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị và đại biểu các sở, ban, ngành đoàn thể địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ gấp rút hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm 2018

Trong quý III, UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát về: (1) Việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đối với cấp ủy và các đồng chí lãnh đạo Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; (2) Việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, biên chế đối với BTV Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy Đông Hà; BTV Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Triệu Phong; (3) Kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU,ngày 02/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến năm 2020 đối với cấp ủy và các đồng chí trong Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; (4) Kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 121-CTHĐ/TU, ngày 15/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cư

Tập trung triển khai thực hiện Văn phòng cấp ủy phục vụ chung

Trong quý III, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng tuần của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ; giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy điều hành hoàn thành các nội dung công việc đã xác định. Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung, phục vụ Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 14 và 22 Hội nghị chuyên đề, phiên họp của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Chuẩn bị nội dung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, Tập đoàn về kiến nghị một số cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư dự án thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị. Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số đề án, nội dung BCS Đảng UBND tỉnh, các ngành trình xin ý kiến.

Tăng cường tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện công tác dân vận

Trong quý III, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận ( 5 chuyên đề); tham mưu BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và BCĐ 25 xây dựng kế hoạch, tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát (theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của 2 BCĐ); phối hợp thăm các chức sắc cơ sở tôn giáo và nắm tình hình Lễ hành hương La Vang, Lễ Vu Lan - Báo hiếu; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Trang 77 trong 113 << < 40 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 359
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 360
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55941523