Văn phòng Tỉnh ủy tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời bảo đảm hoàn thành tốt khối lượng công việc đề ra 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay từ những ngày đầu tháng 3/2020, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng dịch có hiệu quả như trang bị khẩu trang y tế, mua sắm thiết bị đo thân nhiệt cơ thể; nước sát khuẩn và cồn rửa tay sát khuẩn cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan. Lãnh đạo cơ quan thường xuyên nhắc nhở cán bộ, nhân viên trong cơ quan luôn thận trọng trong công tác phòng ngừa dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan. Phân công cụ thể trực ban thực hiện việc đo thân nhiệt, mở sổ sách ghi chép thông tin của tất cả cán bộ khi ra vào trụ sở và tất cả khách đến cơ quan liên hệ công tác phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào cơ quan và không được tùy ý đi lại trong cơ quan.

 Ngày 31/3/2020, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1454-CV/VPTU chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tập trung cao độ thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời không để đình trệ, gián đoạn công việc, bảo đảm chất lượng và tiến độ các đề án, đề tài, công việc được giao. Cơ cấu tổ chức lại việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả trong điều kiện 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội từ 1/4 đến 15/4, theo đó bố trí cho cán bộ, công chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở.  Trong điều kiện công việc tham mưu, phục vụ đặc thù, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động bố trí quân số làm việc tại nhà và làm việc tại cơ quan phù hợp, linh hoạt, đảm bảo hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc đã đề ra trong tuần. Tuyệt đối bình tĩnh, không chủ quan, lơ là, không hoang mang, lo sợ, tuân thủ các chỉ đạo và thực hiện đầy đủ các biện pháp theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Nghiêm túc thực hiện khai báo, cách ly (nếu có) của các cơ quan có thẩm quyền. Tạm dừng các hội nghị, hội thảo theo quy định, nhưng tổ chức lại việc tham gia góp ý kiến một cách phù hợp, hiệu quả; phân công bố trí luân phiên mỗi phòng có 70% cán bộ, công chức làm việc tại nhà, 30% làm việc tại cơ quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết xử lý, công việc.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh về việc kêu gọi người lao động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “tương thân tương ái”, Công đoàn Cơ quan đã phát động các đoàn viên công đoàn, người lao động cơ quan tham gia ủng hộ, trong đó các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy mỗi đồng chí ủng hộ 5 triệu đồng; lãnh đạo Văn phòng mỗi đồng chí 01 triệu đồng; tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn ủng hộ được 5,5 triệu đồng. Ngoài ra, động viên toàn thể đoàn viên tiếp tục nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ban, bộ, ngành phát động (qua tổng đài 1407) để hỗ trợ các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo Văn phingf đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện công tác tham mưu, phục vụ theo kế hoạch được giao. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhanh gửi Văn phòng Trung ương Đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu tiếp thu, biên tập dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị sau Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Thực hiện thường xuyên công tác biên tập, thẩm định văn bản, công tác thông tin tổng hợp; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Thường trực Tỉnh ủy. Tham mưu, phục vụ các đồng chí lãnh đạo đi thăm, kiểm tra, động viên lực lượng phòng chống dịch và nhân dân ở các khu cách lý trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, công tác hậu cần phục vụ. Bố trí trực cơ yếu 24/24; bố trí cán bộ công nghệ thông tin đảm bảo vận hành mạng thông suốt phục vụ hoạt động của cơ quan.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng, sự đồng lòng, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đảm bảo tiến độ và chất lượng, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Thường trực Tỉnh ủy. Hải Yến

113 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 201
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 201
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16010594