Huyện Vĩnh Linh trao giải thưởng “Bông sen hồng” lần thứ 10

Ngày 23/8/2017, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức lễ trao tặng giải thưởng “Bông sen hồng” lần thứ 10 nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật của các cá nhân trong phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.

Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh tổ chức Kỷ niệm 50 năm đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVTND và nhận Cờ thi đua của UBND Tỉnh

Ngày 19/8/2017, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm xã nhà vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND của Đảng và Nhà nước trao tặng, đồng thời đón nhận Cờ thi đua dành cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 của UBND Tỉnh Quảng Trị trao tặng.

Ban Dân vận Tỉnh ủy: Tập huấn công tác dân vận cơ sở năm 2017

Ngày 17/8/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Triệu Phong tổ chức mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận cơ sở trên địa bàn huyện.

Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐUK, ngày 06/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, ngày 17/8/2017, tại Hội trường khách sạn Đông Trường Sơn, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Một số kết quả công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Cục Hải quan Quảng Trị và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết Kế hoạch số 1386 về ngày 10/10/2013 về phối hợp hoạt động giữa 2 lực lượng.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Thành ủy Đông Hà trong năm 2015 và 2016

Ban Thường vụ, UBKT Thành ủy đã quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản theo đúng quy trình, quy định; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Việc xem xét, thi hành kỷ luật trong đảng bộ cơ bản theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục; không có trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng.

Giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và vai trò của các đồng chí đứng đầu cấp ủy, UBKT Huyện ủy Hải Lăng về việc thực hiện quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Hải Lăng đã bám sát nội dung Quy chế làm việc, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy được phát huy; chế độ sinh hoạt cấp ủy, UBKT thực hiện khá nghiêm túc, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy. Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã phát huy khá tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Huyện Triệu Phong tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT

Để thực hiện tốt Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động 70-CTHĐ/TU, Chỉ thị 08-CT/TU của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Ban thường vụ Huyện ủy Triệu Phong đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTHĐ/HU, ngày 29/8/2013 để lãnh đạo triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; chỉ đạo UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai đên tận cơ sở; đồng thời, đề ra các nội dung, giải pháp, chỉ tiêu vào văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng số hội viên Cwụ chiến binh (CCB) trong toàn tỉnh là 32.128 đồng chí, tăng 12.559 đồng chí (64,2%) so với năm 2002, sinh hoạt trong 1.159 chi hội các thôn, làng, bản, khu phố, 141 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn, 86 hội cơ sở thuộc khối HCSN-DNNN (Khối 487) và 2 Hội CCB ngoài doanh nghiệp nhà nước; đảng viên là 8.483 đồng chí, tăng 1.920 (29,2%); hội viên nữ là 5.913 đồng chí, tăng 3.911 (195,3%); hội viên người dân tộc thiểu số 3.239 đồng chí, tăng 544 (20,1%), có 977 hội viên có đạo. Trong tổng số CCB, có 4.283 đồng chí là thương binh, 1.969 là bệnh binh, 12.430 hưu trí và mất sức, các chế độ khác là 5.338, nhiễm chất độc da cam 1.190 đồng chí. Số CCB tham gia chống Pháp là 1.899 đồng chí, tham gia chống Mỹ là 14.458 đồng chí, sau 30/4/1975 là 15.663 đồng chí.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Gio Linh đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Gio Châu

Thực hiện Quyết định 269-QĐ/TU, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về “Ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng với nhân dân trên địa bàn tỉnh”, ngày 11/8/2017 đồng chí Lê Quang Chiến – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh đã có cuộc đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Gio Châu để lăng nghe và trực trực tiếp giải quyết những tâm tư nguyên vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân xã Gio Châu. Dự với buổi đối thoại có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các ngành, đoàn thể và Nhân dân xã Gio Châu.
Trang 114 trong 125 << < 30 60 90 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 726
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 726
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70884763